Trang chủ » Danh mục sách đề tài »

Danh sách các đề tài (10)

Tên đề tài Năm thực hiện Đơn vị thực hiện
Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường nước dải ven biển VN, phục vụ quy hoạch phát triển KT-XH và bảo vệ môi trường 1996-2000 Viện Địa lý
Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường và động thái dinh dưỡng vùng cửa sông châu thổ sông Hồng 1996-2000 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Điều tra đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đối với hiệu quả nuôi trồng, khai thác và giá trị kinh tế của rong biển phía Nam Việt Nam 1996-2000 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Xây dựng cơ sở khoa học đánh giá và dự báo biến động và đề xuất các giải pháp bảo vệ phát triển bền vững tài nguyên và môi trường dải ven biển 1996-2000 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Cấu trúc và động lực hệ sinh thái biển ven bờ và giá trị ứng dụng thực tế ở Việt Nam 1996-2000 Viện Sinh học nhiệt đới
Điều tra đánh giá các loại hình tai biến địa chất và đặc điểm phóng xạ đới ven biển VN và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm giảm nhẹ thiên tai 2001-2001 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Điều tra hiện trạng ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng của chúng tới môi trường nước tại các vùng cửa sông và ven biển VN, kiến nghị các giải pháp khắc phục hiện trạng ô nhiễm này nhằm phục vụ sự phát triển KT-XH và bảo vệ môi trường 1996-2000 Viện Kỹ thuật nhiệt đới
Điều tra nguồn lợi cỏ biển vùng biển Việt Nam 2004-2005 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Điều tra cơ bản môi trường vùng biển tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận theo mặt cắt cố định "Phan Rí - Phú Quí" 2005-2007 Viện Hải dương học
Điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản sericit ở khu vực bắc Trung Bộ, đề xuất hướng công nghệ khai thác và chế biến nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của chúng 2009-2011 Viện Địa chất