Trang chủ » Danh mục sách đề tài »

Danh sách các đề tài (49)

Tên đề tài Năm thực hiện Đơn vị thực hiện
Khảo sát hỗn hợp Việt Nam-Philippin lần thứ III (JOMSRE III) 2005-2006 Viện Hải dương học
Khảo sát hỗn hợp Việt Nam-Philippin lần thứ IV (JOMSRE IV) 2007-2008 Viện Hải dương học
Nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học dải ven biển Việt Nam 2002-2004 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Hoạt động magma nội mảng VN. Bối cảnh địa động lực và tiềm năng khoáng sản liên quan 2002-2004 Viện Địa chất
Quy hoạch và nuôi thử nghiệm nhóm hầu Ostreidae bằng công nghệ nuôi nhanh của Malaysia (Viện NTTS I Malaysia) 2002-2004 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu tiến hóa đới ven biển, dao động mực nước biển và quá trình tích tụ vật liệu lục nguyên (phú sa) ở thềm lục địa vùng biển giữa Nha Trang và châu thổ sông Cửu Long (CHLB Đức) 2003-2005 PV HDH HN, PV HDH HP, ĐH Mỏ địa chất
Ứng dụng viễn thám vào nghiên cứu đới bờ ở Việt Nam (Bỉ) 2003-2005 Viện Địa chất
Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của các loại dược thảo và sinh vật biển Việt Nam (Italy) 2003-2005 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Nghiên cứu động thái môi trường đầm phá miền Trung VN làm cơ sở lựa chọn phương án quản lý (Italy) 2002-2004 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Đánh giá mức độ suy thoái môi trường do khai thác sa khoáng titan ven biển miền Trung và nghiên cứu các biện pháp khắc phục bảo vệ môi trường 2005-2006 Viện Khoa học vật liệu