Trang chủ » Danh mục sách đề tài »

Danh sách các đề tài (97)

Tên đề tài Năm thực hiện Đơn vị thực hiện
Đa dạng sinh học Giun sán sống tự do và ký sinh ở hệ sinh thái biển ven bờ 2009-2011 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất mới có hoạt tính chống ung thư mô phỏng theo các hợp chất phân lập từ sinh vật biển 2012-2014 Viện Địa lý
Nghiên cứu qui trình phân lập nguồn hoạt chất Prostaglandin và axit Arachidonic từ nguyên liệu Rong câu để thu nhận các chất có hoạt tính sinh học cao sử dụng trong y dược 2012-2014 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
nghiên cứu quy trình phân lập các hoạt chất có tác dụng diệt tế bào ung thư, kháng viêm và kháng khuẩn từ một số loài thuộc các lớp Sao biển (Asteroidea), hải sâm (Holothuroidea), Cầu gai (Echinoidea) thuộc ngành da gai (Echinodermata) ở biển Việt Nam 2011-2014 Viện Hóa sinh biển
Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất mới có hoạt tính chống ung thư mô phỏng theo các hợp chất phân lập từ sinh vật biển 2011-2014 Viện Địa lý
Nghiên cứu quy trình phân lập nguồn hoạt chất Prostaglandin và axit Arachidonic từ nguyên liệu rong câu để thu nhận các chất có hoạt tính sinh học cao sử dụng trong y dược 2011-2014 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Cơ sở khoa học cho việc xây dựng và khai thác công trình biển di động trên vùng biển Việt Nam 2001-2005 Viện Cơ học