Trang chủ » Danh mục sách đề tài »

Danh sách các đề tài (97)

Tên đề tài Năm thực hiện Đơn vị thực hiện
Sinh tổng hợp axit béo ở chi vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium phân lập từ vùng biển Việt Nam được sử dụng cho sản xuất tảo đơn bào 2009-2010 Viện Công nghệ sinh học
Nghiên cứu cơ sở khoa học phát triển nguồn lợi Thân mềm (MOLLUSCA) ven bờ tây vịnh Bắc Bộ 2009-2010 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Mô phỏng số sự vận tải bùn cát vùng cửa sông và ven biển dưới tác động của dòng chảy và sóng 2009-2010 Viện Cơ học
Mô phỏng dài hạn sự biến đổi đường bờ và phát triển lạch triều 2010-2012 Viện Cơ học
Nghiên cứu thủy động lực học trong dòng chảy nước nông 2010-2012 Viện Cơ học
Điều tra đánh giá hiện trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường khu vực cửa sông Cấm-Bạch Đằng và đề xuất các giải pháp bảo vệ 2006-2007 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Điều tra hiện trạng môi trường nước khu vực cản cửa sông ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng, kiến nghị giải pháp khoa học kỹ thuật khắc phục hiện trạng ô nhiễm này nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường 2000-2000
Thăm dò và khai thác các hợp chất có giá trị dược dùng từ các loài sinh vật biển thuộc nhóm san hô mềm tại Việt Nam 2009-2011 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Nghiên cứu các yếu tố sinh hóa đề kháng lên quá trình mất màu (trắng hóa) rạn san hô Việt Nam 2009-2011 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Nghiên cứu cấu trúc và mối quan hệ cấu trúc - hoạt tính của một vài ionic polysaccharide có nguồn gốc từ tảo biển 2010-2012 Viện Địa lý