Trang chủ » Danh mục sách đề tài »

Danh sách các đề tài (97)

Tên đề tài Năm thực hiện Đơn vị thực hiện
Địa tầng Holocen đáy biển ven bờ (0-200m nước) Bình Thuận-Vũng Tàu (phần Bắc thềm Mekong cổ) và sự tiến hoá của chúng trong mối tương tác lục địa – biển – khí quyển 2006-2008 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Kiến tạo đứt gãy biển Đông nam Việt Nam theo tài liệu Trọng lực và từ 2006-2008 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu cấu trúc sâu vỏ trái đất khu vực biển miền Trung theo phân tích dị thường từ và trọng lực làm cơ sở cho việc định hướng tham dò tài nguyên khoáng sản biển và dự báo thiên tai. 2006-2008 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu tân kiến tạo địa động lực hiện đại và địa chấn kiến tạo khu vực Bắc Trung Bộ và vùng biển lân cận 2006-2008 Viện Địa chất
Nghiên cứu xác định nguyên nhân khác nhau về cơ chế hình thành và phát triển cấu trúc kiến tạo thời đoạn Pliocen - Đệ tứ ở đới ven biển Quảng Nam - Bình Định so với khu vực 2006-2008 Viện Địa chất
Đa dạng vi sinh vật hữu ích trong môi trường sinh thái biển ven đảo Cát Bà bằng phương pháp hiện đại 2006-2008 Viện Công nghệ sinh học
Mô phỏng số vận tải bùn cát và biến đổi đáy có trao đổi nhiệt-mặn 2006-2008 Viện Cơ học
Phân tích động lực học kết cấu có ứng xử phức tạp sử dụng mô hình phần tử hữu hạn cải biên 2006-2008 Viện Cơ học
Nghiên cứu đa dạng sinh-hóa học và hoạt tính sinh học các hoạt chất Lipit, oxylipin và axit béo của rạn San hô Việt Nam nhằm định hướng sử dụng trong Y, Dược, công nghệ thực phẩm 2006-2008 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Nghiên cứu cấu trúc fucoidan trong một số loài rong nâu Việt Nam 2006-2008 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang