Trang chủ » Danh mục sách đề tài »

Danh sách các đề tài (97)

Tên đề tài Năm thực hiện Đơn vị thực hiện
Nghiên cứu ảnh hưởng của sự biến đổi môi trường sinh thái đối với thành phần loài, số lượng, cấu trúc quần xã và nguồn lợi cá các khu bảo tồn biển Cát Bà-Hạ Long (Quảng Ninh-Hải Phòng) và Vịnh Nha Trang (Khánh Hoà) 2006-2008 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu cơ sở khoa học phục hồi các rạn san hô bị suy thoái ở vùng biển ven bờ 2009-2010 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu quần xã động vật đáy ở các khu bảo tồn biển và đề xuất biện pháp bảo vệ 2006-2008 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Đặc trưng cấu trúc và địa động lực các hệ đứt gãy trên Biển Đông 2006-2008 Viện Vật lý địa cầu
Đa dạng sinh học và tài nguyên nguồn lợi các loài rong biển có giá trị kinh tế ở các đảo ven bờ 2006-2008 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Đánh giá cường độ chuyển hoá năng lượng và vật chất của quá trình sản xuất sơ cấp trong hệ sinh thái biển ven bờ Việt Nam 2006-2008 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Nghiên cứu các đặc trưng của trường sóng nội vùng biển Việt Nam 2006-2008 Viện Hải dương học
Nghiên cứu quy luật vận chuyển nước và vật chất dinh dưỡng trong vùng biển Ninh Thuận – Bình Thuận theo chu kỳ gió mùa Đông Bắc và Tây Nam 2006-2008 Viện Hải dương học
Đánh giá các đặc trưng cơ học của trầm tích hiện đại tầng mặt và ý nghĩa của chúng đối với quá trình phát triển xói lở, bồi tụ bờ biển cửa sông miền Trung (Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên). 2006-2008 Viện Địa lý
Áp dụng các thuật toán ngược của chương trình xử lý số liệu địa chấn SEISMIC UNIX nhằm nâng cao độ phân giải của phương pháp địa chấn phân giải cao 2006-2008 Viện Địa chất và địa vật lý biển