Trang chủ » Danh mục sách đề tài »

Danh sách các đề tài (97)

Tên đề tài Năm thực hiện Đơn vị thực hiện
Sinh vật đáy Phú Quốc, Côn Đảo, Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ 2007-2008 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Luận chứng khoa học kỹ thuật phục vụ cho quản lý tổng hợp và phát triển bền vững dải ven bờ biển Nam Trung Bộ đáp ứng mục tiêu chiến lược biển 2008-2010 Viện Hải dương học
Nghiên cứu sàng lọc các chất có hoạt tính sinh học theo định hướng kháng sinh, gây độc tố bào và chống oxy hoá từ sinh vật biển nhằm tạo các sản phẩm có giá trị dược dụng 2007-2008 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Ô nhiễm dầu trên vùng biển Việt Nam và Biển Đông 2008-2010 Viện Địa lý
Nghiên cứu cấu trúc địa chất vùng biển nước sâu (trên 200m) Nam Việt Nam làm cơ sở khoa học để tìm kiếm tài nguyên khoáng sản liên quan (đến vĩ tuyến 16oN và kinh tuyến 113oE 2008-2010 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu biến động cửa sông và môi trường trầm tích Halocen - hiện đại vùng ven bờ châu thổ sông Cửu Long, phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội 2007-2010 Viện Địa chất
Nghiên cứu hoạt động kiến tạo trẻ, kiến tạo hiện đại và địa động lực Biển Đông, làm cơ sở khoa học cho việc dự báo các dạng tai biến liên quan và đề xuất các giải pháp phòng tránh 2007-2010 Viện Địa chất
Nghiên cứu mối quan hệ giữa nguy cơ dầu tràn và các biến cố địa chất tự nhiên trên vùng biển Việt Nam 2008-2010 Viện Địa chất
Nghiên cứu các điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Tây Nam, phục vụ phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh chủ quyền Quốc gia 2007-2010 Viện Cơ học
Nghiên cứu đánh giá tiềm năng các nguồn năng lượng biển chủ yếu và đề xuất các giải pháp khai thác 2008-2010 Viện Cơ học