Trang chủ » Danh mục sách đề tài »

Danh sách các đề tài (97)

Tên đề tài Năm thực hiện Đơn vị thực hiện
Quần xã cá rạn san hô và san hô tạo rạn vùng biển ven bờ phía Nam Việt Nam 2010-2012 Viện Hải dương học
Nghiên cứu quá trình hấp thụ các kim loại nặng của trầm tích tầng mặt khu vực cửa sông ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Lấy ví dụ cửa Tiểu, sông Tiền 12/2010-12/2013 Viện Địa chất
Sự phát triển của hệ thống trầm tích trên thềm lục địa Đông Nam Việt Nam sau cực đại băng hà cuối cùng (LGM) 2011-2013 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu cấu trúc vỏ Trái đất sườn lục địa tây Biển Đông theo phân tích số liệu trọng lực, từ vệ tinh và địa chấn 2009-2012 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu và xây dựng mô hình tiến hóa trầm tích Holocene châu thổ sông Cửu Long 12/2010-12/2012 Viện Địa lý tài nguyên Tp. HCM
Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại ở một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra 2001-2005 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Đánh giá hiện trạng, dự báo biến động và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên một số vùng vịnh chủ yếu ven bờ biển Việt Nam 2001-2005 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái san hô, cỏ biển và khắc phục ô nhiễm môi trường biển tự sinh. 2001-2002 Viện Hải dương học
Dự báo hiện tượng xói lở, bồi tụ bờ biển, cửa sông và các giải pháp phòng tránh 2001-2005 Viện Địa lý
Nghiên cứu khả năng khai thác và sử dụng nguồn dược liệu biển Việt Nam 2001-2005 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên