Trang chủ » Danh mục sách đề tài »

Danh sách các đề tài (97)

Tên đề tài Năm thực hiện Đơn vị thực hiện
Nghiên cứu đánh giá tiềm năng rong biển Việt Nam sử dụng làm nguyên liệu sản xuất ethanol nhiên liệu (Biofuel) 2009-2011 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Nghiên cứu tính chất hóa sinh và hoạt tính sinh học của lectin trong rong đỏ chứa carrageenan được trồng ở Việt Nam 2009-2010 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Nghiên cứu bẻ ngắn mạch fucoidan sử dụng enzyme từ sinh vật biển Việt Nam 2009-2010 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Nghiên cứu phát hiện và xây dựng quy trình phân lập các chất có hoạt tính kháng ung thư của một số loài hải miên ở Việt Nam 2011-2013 Viện Hóa sinh biển
Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh trong phòng bệnh nhũn thân ice-ice disease ở rong sụn Việt Nam 2009-2010 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm chữa bệnh Viêm khớp dạng thấp và thực phẩm chức năng từ nguyên liệu sinh vật biển 2009-2010 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Cơ sở khoa học bảo vệ và phát triển nguồn lợi thân mềm tây Vịnh Bắc Bộ 2009-2011 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu cơ bản đa dạng sinh học Sinh vật phù du biển Việt Nam 2009-2011 Viện Hải dương học
Nghiên cứu đa dạng cảnh quan hệ thống đảo ven bờ Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 2010-2011 Viện Địa lý
Cơ chế tích lũy và đào thải độc tố vi tảo của loài hai mảnh vỏ Hàu Hương Spondylus versicolor 12/2010 – 12/2012-12/2010 – 12/2012 Viện Hải dương học