Trang chủ » Danh mục sách đề tài »

Danh sách các đề tài (113)

Tên đề tài Năm thực hiện Đơn vị thực hiện
Tương tác lục địa biển ở dải ven bờ Việt Nam và hậu quả môi trường - sinh thái 2001-2002 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường nước dải ven biển VN, phục vụ quy hoạch phát triển KT-XH và bảo vệ môi trường 1996-2000 Viện Địa lý
Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường và động thái dinh dưỡng vùng cửa sông châu thổ sông Hồng 1996-2000 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Xây dựng cơ sở khoa học đánh giá và dự báo biến động và đề xuất các giải pháp bảo vệ phát triển bền vững tài nguyên và môi trường dải ven biển 1996-2000 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Điều tra hiện trạng ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng của chúng tới môi trường nước tại các vùng cửa sông và ven biển VN, kiến nghị các giải pháp khắc phục hiện trạng ô nhiễm này nhằm phục vụ sự phát triển KT-XH và bảo vệ môi trường 1996-2000 Viện Kỹ thuật nhiệt đới
Khảo sát định kỳ biển miền Trung và khảo sát biển hỗn hợp Việt Nam-Philippin 1996-2000 Viện Hải dương học
Xây dựng luận cứ khoa học cho việc qui hoạch khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường phục vụ phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ các đảo thuộc quần đảo Trường Sa 2003-2004
Xây dựng cơ sở khoa học cho việc khai thác hợp lý và bảo vệ tài nguyên - môi trường vùng biển quần đảo Trường Sa 2004-2006 Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia
Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng các khu bảo tồn biển vùng quần đảo Trường Sa thuộc đề án: Xây dựng cơ sở khoa học cho việc khai thác và bảo vệ tài nguyên-môi trường vùng quần đảo Trường Sa 2004-2006 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Qui hoạch tổng thể phát triển KT-XH và bảo vệ chủ quyền các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đến năm 2010 và 2020 thuộc đề án: Xây dựng cơ sở khoa học cho việc khai thác và bảo vệ tài nguyên-môi trường vùng quần đảo Trường Sa 2004-2006 Viện Địa lý