Trang chủ » Danh mục sách đề tài »

Danh sách các đề tài (147)

Tên đề tài Năm thực hiện Đơn vị thực hiện
Điều tra đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đối với hiệu quả nuôi trồng, khai thác và giá trị kinh tế của rong biển phía Nam Việt Nam 1996-2000 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Điều tra nguồn lợi cỏ biển vùng biển Việt Nam 2004-2005 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Điều tra, nghiên cứu nguyên nhân suy thoái môi trường sống của Bào ngư, đề xuất các biện pháp phục hồi ở vùng biển quanh đảo Bạch Long Vĩ 1996-2000 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu sinh học và kỹ thuật nuôi trồng một số tảo biển ở vùng quần đảo Trường Sa 2002-2002 Viện Công nghệ sinh học
Nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học dải ven biển Việt Nam 2002-2004 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Quy hoạch và nuôi thử nghiệm nhóm hầu Ostreidae bằng công nghệ nuôi nhanh của Malaysia (Viện NTTS I Malaysia) 2002-2004 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của các loại dược thảo và sinh vật biển Việt Nam (Italy) 2003-2005 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Nghiên cứu đánh giá nguồn lợi và nguyên nhân làm suy giảm động vật thân mềm ở vùng biển ven bờ miền Bắc Việt Nam và đề xuất phương hướng sử dụng hợp lý 2005-2006 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Điều tra, nghiên cứu nhóm động vật xoang tràng trôi nổi (Sứa) ở vùng biển ven bờ làm cơ sở khoa học để phát hiện, tìm kiếm và phát triển nguồn dược liệu và hoạt chất sinh học từ sinh vật biển 2006-2007 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nuôi tôm hùm bền vững (HT Úc, Dự án ACIAR) 2009-2009 Viện Hải dương học