Trang chủ » Danh mục sách đề tài »

Danh sách các đề tài (34)

Tên đề tài Năm thực hiện Đơn vị thực hiện
Khảo sát hỗn hợp Việt Nam-Philippin lần thứ III (JOMSRE III) 2005-2006 Viện Hải dương học
Khảo sát hỗn hợp Việt Nam-Philippin lần thứ IV (JOMSRE IV) 2007-2008 Viện Hải dương học
Sự xáo trộn nhiệt và động học của nước biển nhiệt đới (Biển Đông) 2001-2002 Viện Hải dương học
Nghiên cứu cấu trúc, thành phần và phổ năng lượng dòng chảy biển Việt Nam 2001-2002 Viện Hải dương học
Đặc trưng hình thái động lực nhiệt đới Việt Nam 2001-2002 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Cấu trúc và động lực hệ sinh thái biển ven bờ và giá trị ứng dụng thực tế ở Việt Nam 1996-2000 Viện Sinh học nhiệt đới
Điều tra xác định quy luật diễn biến dòng chảy, sóng và gió, mực nước vùng nước ven bờ các đảo phục vụ giao thông và đánh bắt hải sản vùng Trường Sa thuộc đề án: Xây dựng cơ sở khoa học cho việc khai thác và bảo vệ tài nguyên-môi trường vùng quần đảo Trường Sa 2004-2006 Viện Địa lý
Chế độ thủy động lực và vận chuyển bùn cát vùng biển Tây nam Việt Nam 2004-2005 Viện Cơ học
Đánh giá tác động của trường sóng trong gió mùa đến dải ven biển Nam Trung bộ từ Phú Yên đến Bình Thuận và đề xuất các giải pháp giảm thiệt hại phục vụ phát triển bền vững 2008-2009 Viện Hải dương học
Ứng dụng quy trình dự báo nước dâng do bão 2000-2001 Viện Cơ học