Trang chủ » Danh mục sách đề tài »

Danh sách các đề tài (474)

Tên đề tài Năm thực hiện Đơn vị thực hiện
Khảo sát hỗn hợp Việt Nam-Philippin lần thứ III (JOMSRE III) 2005-2006 Viện Hải dương học
Khảo sát hỗn hợp Việt Nam-Philippin lần thứ IV (JOMSRE IV) 2007-2008 Viện Hải dương học
Đặc điểm địa động lực các đứt gãy phương á kinh tuyến đới ven bờ và thềm lục địa Việt Nam 2001-2002 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Đặc điểm tiến hóa địa hình đáy biển của đới rift sông Hồng 2001-2002 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Foraminifera, tảo diatom N-Q thềm lục địa, ý nghĩa địa tầng, cổ địa lý 2001-2002 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Tiến hóa trầm tích các bồn trùng đệ tứ vùng biển phía nam 2001-2002 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Móng trước Kz thềm lục địa theo tài liệu địa vật lý 2001-2002 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Địa chất tầng nông quần đảo Trường Sa theo tài liệu địa vật lý 2001-2002 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Mô hình cấu trúc sâu và địa động lực vùng biển Việt Nam và kế cận 2001-2002 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Trường địa từ tìm kiếm khoáng sản vùng thềm lục địa Việt Nam 2001-2002 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Tai biến sóng thần đến vùng bờ biển hải đảo Việt Nam 2001-2002 Viện Vật lý địa cầu
Tương tác lục địa biển ở dải ven bờ Việt Nam và hậu quả môi trường - sinh thái 2001-2002 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Động đất, núi lửa và sóng thần ở Biển Đông 2001-2002 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Tác động của con người tới môi trường địa chất vùng bờ biển Việt Nam 2001-2002 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Sự xáo trộn nhiệt và động học của nước biển nhiệt đới (Biển Đông) 2001-2002 Viện Hải dương học
Hiệu quả sử dụng số liệu trọng lực vệ tinh trong nghiên cứu cấu trúc-kiến trúc khu vực Biển Đông 2001-2002 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu cấu trúc, thành phần và phổ năng lượng dòng chảy biển Việt Nam 2001-2002 Viện Hải dương học
Liên hệ trường thế với địa động lực, khoáng sản 2001-2002 Viện Địa chất
Đặc trưng hình thái động lực nhiệt đới Việt Nam 2001-2002 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu khía cạnh lý thuyết các quá trình xói lở-bồi tụ bờ biển VN dưới tác động mạnh của năng lượng sóng 2001-2002 Viện Hải dương học
Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường nước dải ven biển VN, phục vụ quy hoạch phát triển KT-XH và bảo vệ môi trường 1996-2000 Viện Địa lý
Khảo sát đánh giá chất lượng môi trường và động thái dinh dưỡng vùng cửa sông châu thổ sông Hồng 1996-2000 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Điều tra đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đối với hiệu quả nuôi trồng, khai thác và giá trị kinh tế của rong biển phía Nam Việt Nam 1996-2000 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Xây dựng cơ sở khoa học đánh giá và dự báo biến động và đề xuất các giải pháp bảo vệ phát triển bền vững tài nguyên và môi trường dải ven biển 1996-2000 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Cấu trúc và động lực hệ sinh thái biển ven bờ và giá trị ứng dụng thực tế ở Việt Nam 1996-2000 Viện Sinh học nhiệt đới
Điều tra đánh giá các loại hình tai biến địa chất và đặc điểm phóng xạ đới ven biển VN và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm giảm nhẹ thiên tai 2001-2001 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Điều tra hiện trạng ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng của chúng tới môi trường nước tại các vùng cửa sông và ven biển VN, kiến nghị các giải pháp khắc phục hiện trạng ô nhiễm này nhằm phục vụ sự phát triển KT-XH và bảo vệ môi trường 1996-2000 Viện Kỹ thuật nhiệt đới
Điều tra nguồn lợi cỏ biển vùng biển Việt Nam 2004-2005 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Khảo sát định kỳ biển miền Trung và khảo sát biển hỗn hợp Việt Nam-Philippin 1996-2000 Viện Hải dương học
Nghiên cứu địa chất, địa mạo phục vụ mở luồng tàu vào các đảo san hô thuộc quần đảo Trường Sa 2002-2002 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Các đặc trưng địa vật lý và vật lý khí quyển vùng quần đảo Trường Sa 1996-2000 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Các đặc trưng địa vật lý và vật lý khí quyển vùng quần đảo Trường Sa liên quan đến các hoạt động tìm kiếm khoáng sản, xây dựng công trình, thông tin liên lạc, hàng hải và dự báo thiên tai 2005-2005 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Điều tra, nghiên cứu nguyên nhân suy thoái môi trường sống của Bào ngư, đề xuất các biện pháp phục hồi ở vùng biển quanh đảo Bạch Long Vĩ 1996-2000 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu sinh học và kỹ thuật nuôi trồng một số tảo biển ở vùng quần đảo Trường Sa 2002-2002 Viện Công nghệ sinh học
Xây dựng luận cứ khoa học cho việc qui hoạch khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường phục vụ phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ các đảo thuộc quần đảo Trường Sa 2003-2004
Khảo sát tổng hợp địa chất, địa vật lý và khí tượng hải văn khu vực tây nam quần đảo Trường Sa và thềm lục địa kế cận phục vụ phát triển kinh tế, an ninh và quốc phòng 2002-2004 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng các chế phẩm thế hệ mới để bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật trong môi trường biển 2001-2003 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Nghiên cứu đánh giá trữ lượng và chất lượng tài nguyên nước hệ thống đảo ven bờ phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ 2003-2005 Trung Tâm Tư vấn, Đào tạo và Chuyển giao công nghệ
Xây dựng cơ sở khoa học cho việc khai thác hợp lý và bảo vệ tài nguyên - môi trường vùng biển quần đảo Trường Sa 2004-2006 Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia
Nghiên cứu địa hình địa mạo và môi trường địa chất phần ngập nước xung quanh các đảo và các bãi ngầm thuộc quần đảo Trường Sa thuộc đề án: Xây dựng cơ sở khoa học cho việc khai thác và bảo vệ tài nguyên-môi trường vùng quần đảo Trường Sa 2004-2006 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Điều tra xác định quy luật diễn biến dòng chảy, sóng và gió, mực nước vùng nước ven bờ các đảo phục vụ giao thông và đánh bắt hải sản vùng Trường Sa thuộc đề án: Xây dựng cơ sở khoa học cho việc khai thác và bảo vệ tài nguyên-môi trường vùng quần đảo Trường Sa 2004-2006 Viện Địa lý
Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng các khu bảo tồn biển vùng quần đảo Trường Sa thuộc đề án: Xây dựng cơ sở khoa học cho việc khai thác và bảo vệ tài nguyên-môi trường vùng quần đảo Trường Sa 2004-2006 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Điều tra đánh giá một số dạng tài nguyên quan trọng vùng quần đảo Trường Sa (tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên sinh vật, tài nguyên đất, tài nguyên khí hậu và tài nguyên vị thế) thuộc đề án: Xây dựng cơ sở khoa học cho việc khai thác và bảo vệ tài nguyên-môi trường vùng quần đảo Trường Sa 2004-2006 Viện Địa lý
Xây dựng cơ sở dữ liệu và tập Atlas về điều kiện tự nhiên-môi trường các đảo thuộc quần đảo Trường Sa thuộc đề án: Xây dựng cơ sở khoa học cho việc khai thác và bảo vệ tài nguyên-môi trường vùng quần đảo Trường Sa 2004-2006 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu các dạng tai biến thiên nhiên vùng quần đảo Trường Sa và đề xuất các giải pháp giảm thiểu hậu quả thuộc đề án: Xây dựng cơ sở khoa học cho việc khai thác và bảo vệ tài nguyên-môi trường vùng quần đảo Trường Sa 2004-2006 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Qui hoạch tổng thể phát triển KT-XH và bảo vệ chủ quyền các đảo thuộc quần đảo Trường Sa đến năm 2010 và 2020 thuộc đề án: Xây dựng cơ sở khoa học cho việc khai thác và bảo vệ tài nguyên-môi trường vùng quần đảo Trường Sa 2004-2006 Viện Địa lý
Xây dựng tập bản đồ các điều kiện tự nhiên và môi trường vùng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa 2005-2007 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu đánh giá các chất ô nhiễm xuyên biên giới ở vùng biển bờ Tây Vịnh Bắc Bộ - Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu điều tra và đánh giá tổng hợp về điều kiện tự nhiên môi trường vùng quần đảo trường Sa, xây dựng cơ sở khoa học cho việc khai thác hợp lý và bảo vệ tài nguyên-môi trường trong vùng quần đảo 2004-2006 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Điều tra đánh giá các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, đề xuất hướng sử dụng hợp lý vùng biển ven bờ, bán đảo Cam Ranh 2003-2004 Viện Hải dương học
Xây dựng hệ CSDL và mạng thông tin môi trường Biển Đông trên cơ sở trạm thu ảnh vệ tinh nhỏ 2003-2004 Viện Cơ học
Nghiên cứu chế tạo lớp phủ nanocomposit bảo vệ các thiết bị và công trình làm việc trong điều kiện môi trường biển 2004-2005 Viện Kỹ thuật nhiệt đới
Một số vấn đề khoa học cơ sở nâng cao hiệu suất khai thác dầu khí biển sử dụng khí đồng hành (Nghiên cứu phát triển mô hình, xây dựng thuật toán, mô phỏng quá trình khai thác dầu khí biển sử dụng khí đồng hành giai đoạn 2004-2005) 2004-2005 Viện Cơ học
Chế độ thủy động lực và vận chuyển bùn cát vùng biển Tây nam Việt Nam 2004-2005 Viện Cơ học
Nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp địa vật lý mới trong thăm dò nước ngầm và quan trắc động thái xâm nhập mặn vùng duyên hải và hải đảo ứng dụng cho vùng Hải Phòng và Cát Bà 2004-2005 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Tác động của các đập thủy điện lớn trên lưu vực sông Hồng đối với tài nguyên, môi trường vùng cửa sông và biển ven bờ 2004-2005 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu đánh giá môi trường địa chất đới ven biển Hải Phòng-Ninh Bình phục vụ qui hoạch phát triển KT-XH và BV MT 2003-2005 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu ứng dụng vi sinh vật hữu ích từ một số vịnh biển Việt Nam trong nuôi trồng hải sản và bảo vệ môi trường 2004-2005 Viện Công nghệ sinh học
Xây dựng cơ sở khoa học về điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển KT-XH vùng bán đảo Cà Mau 2001-2003 Viện Địa lý tài nguyên Tp. HCM
Nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học dải ven biển Việt Nam 2002-2004 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Hoạt động magma nội mảng VN. Bối cảnh địa động lực và tiềm năng khoáng sản liên quan 2002-2004 Viện Địa chất
Quy hoạch và nuôi thử nghiệm nhóm hầu Ostreidae bằng công nghệ nuôi nhanh của Malaysia (Viện NTTS I Malaysia) 2002-2004 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu tiến hóa đới ven biển, dao động mực nước biển và quá trình tích tụ vật liệu lục nguyên (phú sa) ở thềm lục địa vùng biển giữa Nha Trang và châu thổ sông Cửu Long (CHLB Đức) 2003-2005 PV HDH HN, PV HDH HP, ĐH Mỏ địa chất
Ứng dụng viễn thám vào nghiên cứu đới bờ ở Việt Nam (Bỉ) 2003-2005 Viện Địa chất
Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của các loại dược thảo và sinh vật biển Việt Nam (Italy) 2003-2005 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Nghiên cứu động thái môi trường đầm phá miền Trung VN làm cơ sở lựa chọn phương án quản lý (Italy) 2002-2004 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Điều tra cơ bản môi trường vùng biển tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận theo mặt cắt cố định "Phan Rí - Phú Quí" 2005-2007 Viện Hải dương học
Nghiên cứu đánh giá nguồn lợi và nguyên nhân làm suy giảm động vật thân mềm ở vùng biển ven bờ miền Bắc Việt Nam và đề xuất phương hướng sử dụng hợp lý 2005-2006 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Phân tích tác động ngẫu nhiên phục vụ thiết kế, xây dựng và đánh giá các giàn tự nâng hoạt động trên biển Việt Nam 2005-2006 Viện Cơ học
Sử dụng phương pháp địa chấn nông phân giải cao nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và xu thế phát triển các tiền Delta cửa Sông Hồng phục vụ mục tiêu phát triển bền vững tài nguyên, môi trường vùng cửa sông 2005-2006 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Điều tra, nghiên cứu nhóm động vật xoang tràng trôi nổi (Sứa) ở vùng biển ven bờ làm cơ sở khoa học để phát hiện, tìm kiếm và phát triển nguồn dược liệu và hoạt chất sinh học từ sinh vật biển 2006-2007 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu ứng dụng vật liệu chuyển pha trữ nhiệt vào công nghệ cất nước ngọt từ nước biển bằng năng lượng mặt trời cho dân cư vùng ven biển và hải đảo 2005-2006 Viện Địa lý
Đánh giá mức độ suy thoái môi trường do khai thác sa khoáng titan ven biển miền Trung và nghiên cứu các biện pháp khắc phục bảo vệ môi trường 2005-2006 Viện Khoa học vật liệu
Điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường khu vực cửa sông Cấm-Bạch Đằng và đề xuất giải pháp bảo vệ 2006-2007 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Đánh giá hiện trạng và dự báo xâm nhập mặn nước ngầm tầng chứa nước Pleistoxen vùng ven biển đồng bằng Sông Hồng. 2006-2007 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu đánh giá tác động của các công trình hồ thượng nguồn đến diễn biến hình thái - môi trường vùng cửa sông ven biển đồng bằng Bắc Bộ 2009-2011 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm của động đất và sóng thần ở vùng ven biển và hải đảo Việt Nam và đề xuất các giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ hậu quả 2007-2010 Viện Vật lý địa cầu
Nghiên cứu, ứng dụng mô hình sinh thái phục vụ bảo vệ đa dạng sinh học và các hệ sinh thái vùng biển Cát Bà-Hạ Long 2009-2009 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Đánh giá tổng hợp các điều kiện tự nhiên, KT-XH và MT để xây dựng mô hình phát triển kinh tế phục vụ công tác di dân và đảm bảo an ninh quốc phòng cho một số đảo vùng biển Đông Bắc - Viện Địa lý
Cơ sở khoa học và giải pháp quản lý bảo vệ tài nguyên, môi trường khu vực đảo Bạch Long Vỹ phục vụ phát triển bền vững KT-XH và đảm bảo an ninh quốc phòng và chủ quyền lợi ích quốc gia trên Vịnh Bắc Bộ 2005-2007 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Xác định tiêu chuẩn xianua, kim loại nặng, đồng, kẽm cho môi trường nước biển trong nuôi trồng hải sản bằng thí nghiệm độc tố tại Trạm biển Đồ Sơn 2003-2004 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Đánh giá tác động của trường sóng trong gió mùa đến dải ven biển Nam Trung bộ từ Phú Yên đến Bình Thuận và đề xuất các giải pháp giảm thiệt hại phục vụ phát triển bền vững 2008-2009 Viện Hải dương học
Nghiên cứu thiết kế chế tạo tàu lặn khảo sát biển ở độ sâu 30m 2005-2006
Nghiên cứu nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng bồi lấp cửa sông Nhật Lệ 2005-2006 Viện Địa lý
Đánh giá độ nguy hiểm động đất và sóng thần ở vùng bờ biển Việt Nam và đề xuất giải pháp cảnh báo, phòng tránh 2005-2006 Viện Vật lý địa cầu
Nuôi tôm hùm bền vững (HT Úc, Dự án ACIAR) 2009-2009 Viện Hải dương học
Biến đổi khí hậu và các hệ sinh thái Cửa sông của Việt Nam (dự án Việt Nam - Đan Mạch) 2009-2011 Viện Hải dương học
Dự án NUFU: Mô hình hóa và tính toán sức tải sinh thái vùng ven biển Khánh Hòa 2009-2009 Viện Hải dương học
Điều tra nghiên cứu các loại hình tai biến tự nhiên khu vực quần đảo Trường Sa và đề xuất các giải pháp phòng chống làm giảm nhẹ những thiệt hại do chúng gây ra 2008-2010 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu địa động lực vùng biển ven bờ châu thổ sông Cửu Long, Các chu kỳ thành tạo trầm tích, nguồn cung cấp vật liệu, tốc độ lắng đọng trầm tích và quá trình thay đổi môi trường Holocene-hiện đại của thềm lục địa tây nam và đồng bằng sông Cửu Long 2009-2009 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu đánh giá tiềm năng rong biển Việt Nam sử dụng làm nguyên liệu sản xuất ethanol nhiên liệu (Biofuel) 2009-2011 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Đánh giá hiện trạng và nghiên cứu giải pháp bảo vệ nguồn lợi rong mơ (Sargassum) Khánh Hòa 2009-2009 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Nghiên cứu các giải pháp về nuôi trồng và ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của rong sụn ở Ninh Thuận 2009-2009 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Nghiên cứu tính chất hóa sinh và hoạt tính sinh học của lectin trong rong đỏ chứa carrageenan được trồng ở Việt Nam 2009-2010 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Nghiên cứu bẻ ngắn mạch fucoidan sử dụng enzyme từ sinh vật biển Việt Nam 2009-2010 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Enzym vi sinh vật biển của biển nam Trung Hoa. Cấu trúc, tính chất tiềm năng công nghệ sinh học 2009-2010 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Nghiên cứu công nghệ điều chế sơn chống Hà thân thiện môi trường từ hoạt chất chiết xuất từ rong biển - Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Sàng lọc và xác định các enzyme phân giải polysacarit rong nâu từ sinh vật biển Việt Nam 2000-2011 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Enzym động vật thân mềm và vi sinh vật biển của Biển Đông. Cấu trúc, tính chất và tiềm năng công nghệ sinh học 2011-2011 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Nghiên cứu và xác định độ bền ăn mòn của lớp mạ hợp kim Kẽm trong môi trường khí hậu biển 2011-2011 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Nghiên cứu phát hiện và xây dựng quy trình phân lập các chất có hoạt tính kháng ung thư của một số loài hải miên ở Việt Nam 2011-2013 Viện Hóa sinh biển
Nghiên cứu một số đối tượng san hô mềm và hải miên thu thập tại Quảng Ninh và Hạ Long, Việt Nam (HT với Hàn Quốc) 2011-2011 Viện Hóa sinh biển
Xây dựng quy trình tổng hợp dẫn xuất của nengamide A và E nguồn gốc từ hải miên và đánh giá hoạt tính chống ung thư của chúng - Viện Hóa sinh biển
Nghiên cứu trồng phục hồi San hô bởi cộng đồng tại vùng biển Cô Tô, Quảng Ninh - Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm vi sinh trong phòng bệnh nhũn thân ice-ice disease ở rong sụn Việt Nam 2009-2010 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm chữa bệnh Viêm khớp dạng thấp và thực phẩm chức năng từ nguyên liệu sinh vật biển 2009-2010 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Trạm quan trắc và đánh giá tác động của môi trường biển đến độ bền và tuổi thọ của công trình biển 2009-2009 Viện Cơ học
Quan trắc phân tích môi trường biển Miền Trung 2009-2009 Viện Cơ học
Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xây dựng các giải pháp, phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững tại đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định 2008-2010 Viện Hải dương học
Nghiên cứu độc tính của một số loài cá nóc có sản lượng cao tại vùng biển Khánh Hòa nhằm đề xuất quy trình xử lý đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 2007-2008 Viện Hải dương học
Nghiên cứu đánh giá và khai thác hoạt chất từ tảo biển. 2007-2008 Viện Công nghệ sinh học
Nghiên cứu mô phỏng pilot sản xuất agar chất lượng cao từ một số loài rong biển VN 2003-2003
Ứng dụng quy trình dự báo nước dâng do bão 2000-2001 Viện Cơ học
Xây dựng cơ sở dữ liệu vệ tinh Tetramodis phục vụ phòng chống ngập lụt và theo dõi môi trường đồng bằng sông Cửu long 2000-2001
Nghiên cứu đề xuất phương pháp sử dụng công nghệ GPS độ chính xác cao trong việc xác định độ chuyển dịch của công trình xây dựng ven bờ 7/2008-12/2010 Viện Công nghệ vũ trụ
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm Algal omega-3 từ vi tảo biển giàu DHA lên chuột thực nghiệm trong trạng thái không trọng lượng 2009-2010 Viện Công nghệ sinh học
Xây dựng hệ thống lưu trữ và xử lý ảnh vệ tinh hỗ trợ công tác điều tra cơ bản vùng biển và hải đảo 2010-2011 Viện Công nghệ vũ trụ
Sử dụng phương pháp từ cảm nghiên cứu cổ khí hậu trên các trầm tích cuối Pleistocen đến nay ở khu vực Miền Bắc để dự báo và xây dựng mô hình biến đổi khí hậu ở Việt Nam. 2009-2010 Viện Vật lý địa cầu
Nghiên cứu cổ động đất, cổ sóng thần ven biển Nghệ Tĩnh, phục vụ cho dự báo động đất và sóng thần. 2010-2011 Viện Vật lý địa cầu
Nghiên cứu cấu trúc và địa động lực của hệ đứt gẫy Tây Biển Đông trên thềm lục địa miền Trung phục vụ dự báo động đất, sóng thần 2007-2008 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu đặc điểm kiến tạo khu vực nước sâu Tây và Tây Nam trũng sâu Biển Đông 2012-2013 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý và phát huy giá trị các bãi cát biển vùng ven bờ Đông Bắc. 2012-2013 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu đặc điểm thủy - thạch động lực làm cơ sở khoa học cho việc bảo vệ sinh thái vùng biển Cô Tô - Vĩnh Thực 2012-2013 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu bản chất hoàn lưu ven đảo tại một số đảo tiền tiêu trên Vịnh Bắc Bộ phục vụ bảo vệ môi trường, sinh thái và phát triển bền vững. 2012-2013 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu điều chế dẫn xuất polyguluronat sulfat hóa trọng lượng phân tử thấp của alginat từ nguồn rong mơ Việt Nam để ứng dụng trong dược phẩm. 2012-2013 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Nghiên cứu xây dựng qui trình phân lập hợp chất Acetogenin và các hợp chất có khả năng ức chế sự phát triển tế bào ung thư từ cây Na biển (Annona glabra) 2013-2014 Viện Hóa sinh biển
Thiết kế chế tạo tổ hợp phát điện năng lượng gió/mặt trời phục vụ các vùng xa và hải đảo 2005-2006 Viện Cơ học
Hoàn thiện chức năng tự động hoá của hệ phổ kế siêu cao tần và thử nghiệm ứng dụng trong nghiên cứu viễn thám trường nhiệt mặt biển. 2005-2006 Viện Công nghệ vũ trụ
Nghiên cứu cơ sở khoa học cho ứng dụng tư liệu ảnh vệ tinh nhỏ trong quản lý đới bờ 2008-2009 Viện Công nghệ vũ trụ
Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu vệ tinh xác định mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu và đánh giá tác động của chúng tại một vùng đồng bằng ven biển của Việt Nam 2010-2011 Viện Công nghệ vũ trụ
Ứng dụng ảnh SeaWiFS trong nghiên cứu các tham số môi trường biển liên quan đến nuôi trồng và đánh bắt hải sản vùng vịnh Bắc Bộ. 2005-2006 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Đánh giá khả năng tích tụ và phân tán các chất ô nhiễm vùng cửa sông ven biển miền Bắc Việt Nam 2006-2007 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Trồng rong Nho biển (Caulerpa lentilifera J. Ag, Chlorophyta) dùng làm thực phẩm 2007-2008 Viện Hải dương học
Xây dựng mô hình tính toán dự báo sóng trong bão kết hợp với nước dâng và thuỷ triều khu vực Vịnh Bắc Bộ 2006-2007 Viện Cơ học
Thiết kế tối ưu nhằm giảm rung cho tàu đánh cá nhỏ trên biển làm từ vật liệu composite nhiều lớp 2006-2007 Viện Cơ học
Nghiên cứu phương pháp thuỷ động lực học nhằm hạn chế ăn mòn bên trong các đường ống thu gom và vận chuyển các sản phẩm ngậm nước trong khai thác dầu khí biển. 2006-2007 Viện Cơ học
Mô phỏng số và dự báo quá trình động lực học địa hình vùng ven biển và cửa sông 2007-2008 Viện Cơ học
Nghiên cứu đối sánh Tân kiến tạo-địa động lực và cổ địa hình các bồn trũng thềm lục địa Việt Nam và tiềm năng khoáng sản liên quan. 2008-2009 Viện Địa chất
Nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên và môi trường các bãi bồi vùng biển và ven biển tỉnh Cà Mau phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội. 2008-2009 Viện Địa lý tài nguyên Tp. HCM
Đánh giá những tác động của các công trình bảo vệ đến môi trường vùng cửa sông ven biển Nam Trung Bộ 2008-2009 Viện Hải dương học
Xây dựng các chỉ số phát triển bền vững tài nguyên đất ngập nước vùng bờ biển phía tây vịnh Bắc Bộ. 2008-2009 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Đa dạng sinh học và độc tố học ciguatera của tảo hai roi sống đáy trong vùng biển ven bờ - hải đảo Việt Nam 2009-2010 Viện Hải dương học
Nghiên cứu, dự báo các nguy cơ trượt lở đất dọc dải ven biển và  trên thềm lục địa Nam Trung bộ trên cơ sở phân tích các tài liệu địa chất và địa  vật lý. 2009-2010 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu hiện trạng phân bố và giải pháp bảo tồn nguồn lợi rong đỏ 2009-2010 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Nghiên cứu xây dựng phương pháp dự báo ăn mòn bên trong đường ống vận chuyển dầu khí trên biển. 2009-2010 Viện Cơ học
Khoanh vùng các bãi đẻ của nhóm cá rạn san hô tại một số khu bảo tồn biển Việt Nam 2009-2010 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Phân tích mỏi và đánh giá tuổi thọ còn lại của các công trình biển có xét đến các yếu tố bất định. 2010-2011 Viện Cơ học
Nghiên cứu ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu lên hệ sinh thái san hô vùng ven biển Việt Nam 2010-2011 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu cấu trúc và biến động quần xã vi rút và vi khuẩn nổi trong môi trường ven biển phía bắc Việt Nam nhằm kiểm soát, xử lý ô nhiễm, cân bằng và phát triển các hệ sinh thái biển bền vững. 2010-2011 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu đánh giá khả năng bồi tụ và mở rộng của các bãi bồi ven bờ biển châu thổ sông Hồng 2010-2011 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu biến động các vùng cửa sông ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung bộ từ thông tin viễn thám phân giải cao và GIS, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên môi trường. 2010-2011 Viện Địa chất
Phát triển và hoàn thiện mô hình dự báo sóng bão, nước dâng và thủy triều cho vùng biển Việt Nam 2010-2011 Viện Cơ học
Nghiên cứu quy luật suy giảm sóng địa chấn và mặt cắt vận tốc nhằm nầng cao độ tin cậy trong dự báo thiên tai địa chất. 2006-2007 Viện Vật lý địa cầu
Nghiên cứu ứng dụng quy trình quan trắc cảnh báo tai biến trong đê đập ở VN. 2007-2008 Viện Địa chất
Nghiên cứu hiện tượng dòng rút (rip current) khu vực bãi biển Nha Trang, Cam Ranh, đề xuất các giải pháp phòng tránh và cảnh báo phục vụ hoạt động du lịch biển. 2008-2009 Viện Hải dương học
Đánh giá tổng hợp một số dạng tai biến: lũ lụt, sạt lở bờ biển, cửa sông các tỉnh Quảng Bình-Quảng Trị và đề xuất giải pháp phòng tránh 2010-2011 Viện Địa lý
Nghiên cứu cấu trúc-kiến tạo và địa động lực hiện đại khu vực đồng bằng Sông Cửu Long nhằm nâng cao khả năng thích ứng và giảm thiểu thiệt hại trong bối cảnh mực nước biển dâng cao. 2010-2011 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng các chất hoạt hoá bề mặt sinh học từ vi sinh vật biển trong các ngành công nghiệp và xử lý môi trường 2008-2010 Viện Công nghệ sinh học
Nghiên cứu đề xuất các mô hình phát triển KTXH bền vững cho một số khu vực ven biển và đảo ven bờ biển VN 2008-2010 Viện Địa lý
Xây dựng cơ sở khoa học, pháp lý cho việc đánh giá và đòi bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra trên vùng biển Việt Nam 2009-2010 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu cơ sở khoa học của hiện tượng cá dữ tấn công người tắm biển tại vùng biển ven bờ Quy Nhơn và đề xuất các giải pháp phòng ngừa - Viện Hải dương học
Nghiên cứu ứng dụng hệ thống mô hình thủy nhiệt động lực-sinh thái biển phục vụ nghiên cứu và quản lý tài nguyên vùng biển ven bờ Việt Nam 2010-2011 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu giám sát lúa và rừng ngập mặn bằng công nghệ viễn thám ở khu vực phía Nam Việt Nam (RICEMAN) 2010-2011 Viện Địa lý tài nguyên Tp. HCM
Cơ sở khoa học bảo vệ và phát triển nguồn lợi thân mềm tây Vịnh Bắc Bộ 2009-2011 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu cơ bản đa dạng sinh học Sinh vật phù du biển Việt Nam 2009-2011 Viện Hải dương học
Nghiên cứu đa dạng cảnh quan hệ thống đảo ven bờ Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 2010-2011 Viện Địa lý
Nghiên cứu đánh giá tác động của nước biển dâng do biến đổi khí hậu tới sự biến động vùng quần đảo Trường Sa và ven biển miền Trung 4/2009-6/2011 Viện Địa chất
Điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản sericit ở khu vực bắc Trung Bộ, đề xuất hướng công nghệ khai thác và chế biến nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của chúng 2009-2011 Viện Địa chất
Quan trắc môi trường biển ven bờ phía bắc 2011 2011-2011 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Đánh giá sự tích lũy độc tố tetrodotoxin trong một số đối tượng thủy sản nuôi bằng thức ăn cá nóc độc ở vùng biển Việt Nam nhằm cảnh báo nguy cơ ngộ độc thực phẩm đối với con người 2010-2011 Viện Hải dương học
Điều tra, đánh giá tổng hợp và dự báo những tác động của biến đổi khí hậu tới các hệ sinh thái và quần xã sinh vật ở vùng cửa sông ven biển từ Gành Hào tới Ông Đốc, tỉnh Cà Mau 2010-2011 Viện Địa lý tài nguyên Tp. HCM
Đánh giá hiện trạng môi trường và xác định các vấn đề ưu tiên quản lí tổng hợp vùng bờ biển Hải Phòng (Phối hợp với Brest Techopole, Pháp) 2008-2010 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu tác dụng chắn sóng của rừng ngập mặn đến hệ thống đê biển Hải Phòng 2009-2010 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Xây dựng hệ thống tài liệu kỹ thuật tài nguyên - môi trường, khí tượng thủy văn biển (Hợp đồng với Cục Điều tra kiểm soát tài nguyên - môi trường biển) 2011-2011 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn Hải Phòng đến năm 2025 2010-2011 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Đánh giá và khai thác tổng thể tài nguyên nước ngọt phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế khu vực ven biển huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre (Hợp tác với Tỉnh Bến Tre) 2008-2011 Viện Địa lý tài nguyên Tp. HCM
Đánh giá tổng thể điều kiện tự nhiên và môi trường phục vụ khai thác nuôi trồng các loài nhuyễn thể (Nghêu, sò huyết) phát triển kinh tế khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh (Hợp tác với Tỉnh Trà Vinh) 2009-2010 Viện Địa lý tài nguyên Tp. HCM
Dự án NUFU: Nuôi trồng thủy sản và quản lý ven biển Việt Nam – sức tải môi trường, đa dạng sinh học và bệnh cá trong các hệ thống nuôi 2008-2011 Viện Hải dương học
Khảo sát, đánh giá trữ lưỡng, chất lượng bãi cát ven biển từ khu vực Giá Lồng Đèn đến khu vực cửa Rạch Gốc và đề xuất giải pháp khai thác sử dụng hợp lý bền vững - Viện Địa lý tài nguyên Tp. HCM
Cơ chế tích lũy và đào thải độc tố vi tảo của loài hai mảnh vỏ Hàu Hương Spondylus versicolor 12/2010 – 12/2012-12/2010 – 12/2012 Viện Hải dương học
Quần xã cá rạn san hô và san hô tạo rạn vùng biển ven bờ phía Nam Việt Nam 2010-2012 Viện Hải dương học
Nghiên cứu quá trình hấp thụ các kim loại nặng của trầm tích tầng mặt khu vực cửa sông ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Lấy ví dụ cửa Tiểu, sông Tiền 12/2010-12/2013 Viện Địa chất
Thạch luận các đá magma phun trào – xâm nhập trung tính – acid Mesozoi khu vực Duyên hải Đông Bắc Việt Nam, bối cảnh địa động lực và khả năng sinh khoáng kim loại hiếm của chúng 2009-2012 Viện Địa chất
Địa tầng phân tập phân giải cao các thành tạo Đệ tứ muộn vùng ven biển Việt Nam 2009-2012 Viện Địa chất
Sự phát triển của hệ thống trầm tích trên thềm lục địa Đông Nam Việt Nam sau cực đại băng hà cuối cùng (LGM) 2011-2013 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu cấu trúc vỏ Trái đất sườn lục địa tây Biển Đông theo phân tích số liệu trọng lực, từ vệ tinh và địa chấn 2009-2012 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu và xây dựng mô hình tiến hóa trầm tích Holocene châu thổ sông Cửu Long 12/2010-12/2012 Viện Địa lý tài nguyên Tp. HCM
Áp dụng các mô hình hiện đại nhằm đánh giá, phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại các tác động môi trường của hiện tượng đóng/mở các cửa sông, đầm phá phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường tại dải ven biển Nam Trung bộ 2010-2014 Viện Hải dương học
Nghiên cứu mức độ ô nhiễm kim loại nặng (KLN) trong trầm tích biển ven bờ đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững 2011-2012 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu phát hiện quy luật phân bố trầm tích, cấu trúc và bề dày tầng trầm tích, đặc điểm phân bố mật độ đất đá trầm tích khu vực thềm lục địa Việt Nam và kế cận theo tài liệu địa vật lý (Dựa trên số liệu khảo sát địa vật lý mới nhất giai đoạn 2007-2009) 2011-2012 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái quần xã vi sinh vật (vi rút, vi khuẩn và vi tảo) trên rạn san hô vùng biển ven đảo phía Bắc Việt Nam nhằm đánh giá sức khỏe và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững hệ sinh thái san hô 2011-2012 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Đánh giá sức tải môi trường một số đầm, vịnh ven bờ Nam Trung bộ phục vụ quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản và du lịch 2011-2012 Viện Hải dương học
Tính toán, thiết kế cải tạo bể nước sinh hoạt cho công trình DKI vùng Trường Sa 2011-2012 Viện Cơ học
Đánh giá khả năng tích tụ các chất ô nhiễm có tính độc trong một số loài đặc sản ở vùng triều ven bờ Đông Bắc Bắc Bộ và đề xuất các giải pháp ngăn ngừa, phòng tránh 2011-2012 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu trường ứng suất kiến tạo hiện đại, xác định nguồn gốc các tai biến địa chất trong vùng thềm lục địa đông nam Việt Nam 2011-2012 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Điều tra, đánh giá hiện tượng dòng Rip (Rip current) tại các bãi tắm Khánh Hòa, xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phòng tránh 8/2010-8/2012 Viện Hải dương học
Nghiên cứu khả năng tự làm sạch, đề xuất các giải pháp nhằm bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường đầm Thủy Triều - vịnh Cam Ranh 03/2011 – 03/2013-03/2011 – 03/2013 Viện Hải dương học
Nghiên cứu cơ sở khoa học để bảo vệ đa dạng sinh học vùng Bình Cang - Nha Phu 9/2010-9/2012 Viện Hải dương học
Nghiên cứu xác định nguyên nhân gây chết nghêu Meretrix lyrata (Sowerby, 1851), sò huyết Andara granosa (Linaeus, 1758) và đề xuất các giải pháp khắc phục để phát triển bền vững nghề nuôi nghêu và sò huyết ở Bến Tre 9/2011-8/2013 Viện Hải dương học
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phục hồi san hô cứng ở một số khu bảo tồn biển trọng điểm 7/2011-12/2013 Viện Hải dương học
Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu vệ tinh để xác định và đánh giá mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng với sạt lở đất giai đoạn 1980-2010 và tầm nhìn đến năm 2020 và những năm kế tiếp tại Ninh Bình nhằm phục vụ PTBV 2011-2012 Viện Địa lý
Kiểm kê hiện trạng đất ngập nước tỉnh Quảng Ninh bằng công nghệ viễn thám đa thời gian và GIS để phục vụ đề xuất định hướng phát triển bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai 2011-2012 Viện Địa lý
Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường biển tỉnh Thanh Hoá 2011-2013 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Đánh giá sức tải môi trường vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững 2011-2013 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Phát triển nghề nuôi tôm hùm bông ở Indonesia, Việt Nam và Australia 2009-2012 Viện Hải dương học
Sự biến động môi trường Biển Đông trong thời gian 200 năm (phối hợp Viện KH biển Swire, ĐH Hồng Kông) 2011-2013 Viện Hải dương học
Trình diễn quản lý bền vững tài nguyên rạn san hô ở vùng biển ven bờ huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam (Hợp tác với: UNEP) 8/2010-5/2013 Viện Hải dương học
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, môi trường và phát triển kinh tế - xã hội ở Trung Trung bộ Việt Nam (Dự án P1-08Vie) 2009-2012 Viện Địa lý
Ứng dụng Công nghệ viễn thám và GIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá tiềm năng, nguồn lợi thủy sản để phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực quần đảo Trường Sa. 2012-2013 Viện Công nghệ vũ trụ
Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp công nghệ 3S (RS-GIS-GPS) trong giám sát và cảnh báo tai biến địa môi trường 2007-2008 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu tiến hoá đới ven biển Đồng bằng sông Cửu Long và vùng thềm kế cận trong Holocen - Hiện đại phục vụ phát triển bền vững 2008-2009 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu sàng lọc các hợp chất có hoạt tính theo hướng điều hoà miễn dịch từ một số loài thực vật và sinh vật biển của Việt Nam 2008-2010 Viện Địa lý
Nghiên cứu vùng cửa sông Mê Kông và các quá trình tương tác giữa chúng và vùng nước trồi Nam Trung bộ 2009-2010 Viện Hải dương học
Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh thái cải tạo môi trường và hạn chế thiên tai trên vùng cát di động tại Quảng Bình, Quảng Trị 2002-2003
Đánh giá sinh thái nghề nuôi tôm ven biển thuộc 3 tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng và Tp. Hồ Chí Minh 2002-2003
Ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng chống bệnh vi khuẩn, virus và bảo vệ môi trường nuôi tôm vùng duyên hải đồng bằng sông Cửu Long 2001-2002 Viện Sinh học nhiệt đới
Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại ở một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra 2001-2005 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Đánh giá hiện trạng, dự báo biến động và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên một số vùng vịnh chủ yếu ven bờ biển Việt Nam 2001-2005 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái san hô, cỏ biển và khắc phục ô nhiễm môi trường biển tự sinh. 2001-2002 Viện Hải dương học
Dự báo hiện tượng xói lở, bồi tụ bờ biển, cửa sông và các giải pháp phòng tránh 2001-2005 Viện Địa lý
Nghiên cứu khả năng khai thác và sử dụng nguồn dược liệu biển Việt Nam 2001-2005 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Nghiên cứu và xác lập mô hình phát triển - xã hội cho vùng đất ngập mặn và mô hình nuôi trồng thủy sản ven biển miền Trung 2001-2005 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Đánh gia tổng hợp tiềm năng tự nhiên, kinh tế, xã hội; thiết lập cơ sở khoa học và cac giải pháp phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho một số huyện đảo 2001-2005 Viện Địa lý
Xây dựng cơ sở dữ liệu biển Quốc gia 2001-2002 Viện Hải dương học
Xây dựng tập bản đồ những đặc trưng cơ bản về điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận. 2001-2002 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Cơ sở khoa học, pháp lý cho việc xác định biên giới và ranh giới biển của Việt Nam ở vùng biển Tây Nam 2001-2002
Biên tập xuất bản bản đồ những đặc trưng cơ bản về điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam 2006-2007 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Cơ sở khoa học cho việc xây dựng và khai thác công trình biển di động trên vùng biển Việt Nam 2001-2005 Viện Cơ học
Lập luận chứng khoa học kỹ thuật về mô hình quản lý tổng hợp và phát triển bền vững dải ven bờ tây Vịnh Bắc Bộ 2007-2010 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Đánh giá mức độ suy thoái các hệ sinh thái vùng ven bờ biển Việt Nam và đề xuất các giải pháp quản lý bền vững 2006-2010 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu quá trình phát sinh thuỷ triều đỏ và sinh thái phát triển của các loài tảo độc hại ở một số vùng ven bờ đặc trưng và ảnh hưởng của chúng tới nguồn lợi hải sản 2007-2009 Viện Hải dương học
Sinh vật đáy Phú Quốc, Côn Đảo, Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ 2007-2008 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Luận chứng khoa học kỹ thuật phục vụ cho quản lý tổng hợp và phát triển bền vững dải ven bờ biển Nam Trung Bộ đáp ứng mục tiêu chiến lược biển 2008-2010 Viện Hải dương học
Nghiên cứu sàng lọc các chất có hoạt tính sinh học theo định hướng kháng sinh, gây độc tố bào và chống oxy hoá từ sinh vật biển nhằm tạo các sản phẩm có giá trị dược dụng 2007-2008 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Ô nhiễm dầu trên vùng biển Việt Nam và Biển Đông 2008-2010 Viện Địa lý
Nghiên cứu cấu trúc địa chất vùng biển nước sâu (trên 200m) Nam Việt Nam làm cơ sở khoa học để tìm kiếm tài nguyên khoáng sản liên quan (đến vĩ tuyến 16oN và kinh tuyến 113oE 2008-2010 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu biến động cửa sông và môi trường trầm tích Halocen - hiện đại vùng ven bờ châu thổ sông Cửu Long, phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội 2007-2010 Viện Địa chất
Nghiên cứu hoạt động kiến tạo trẻ, kiến tạo hiện đại và địa động lực Biển Đông, làm cơ sở khoa học cho việc dự báo các dạng tai biến liên quan và đề xuất các giải pháp phòng tránh 2007-2010 Viện Địa chất
Nghiên cứu mối quan hệ giữa nguy cơ dầu tràn và các biến cố địa chất tự nhiên trên vùng biển Việt Nam 2008-2010 Viện Địa chất
Nghiên cứu các điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Tây Nam, phục vụ phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh chủ quyền Quốc gia 2007-2010 Viện Cơ học
Nghiên cứu đánh giá tiềm năng các nguồn năng lượng biển chủ yếu và đề xuất các giải pháp khai thác 2008-2010 Viện Cơ học
Hoàn thiện cơ sở dữ liệu và triển khai mô hình sử dụng hợp lý các hệ sinh thái tiêu biểu ven bờ Việt Nam (11EE5) 2006-2008 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Đánh giá chất lượng môi trường, lịch sử và xu thế của một số thủy vực quan trọng làm cơ sở quản lý: các đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam và một số hồ có liên quan 2007-2008 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu dự báo động đất mạnh khu vực Đông Nam Châu Á có nguy cơ gây sóng thần ảnh hưởng đến bờ biển và hải đảo Việt Nam 2006-2008 Viện Vật lý địa cầu
Hợp tác Việt Nam – Vương quốc Bỉ về điều tra khảo sát ô nhiễm môi trường vùng bờ biển Việt Nam 2009-2011 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Hợp tác Việt Nam – Trung Quốc về khảo sát tài nguyên – môi trường biển Việt Nam 2009-2011 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Hợp tác Việt Nam - LB Nga về điều tra khảo sát khí tượng thuỷ văn và động lực học biển Đông 2009-2011 Viện Hải dương học
Hợp tác Việt Nam - LB Nga về điều tra khảo sát nguồn hoạt chất và sinh vật biển Việt Nam 2009-2011 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
LB Đức, Mỹ về quá trình biến đổi khí hậu và điều kiện lắng đọng trầm tích khu vực biển Trung Bộ liên quan đến hoạt động gió mùa và thay đổi khí hậu toàn cầu trong giai đoạn Pleistoce 2009-2011 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Cơ sở khoa học nhằm phục hồi thảm cỏ biển bị suy thoái và đề xuất các khu bảo tồn cỏ biển 2006-2008 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường, đề xuất giải pháp quản lý, kiểm soát môi trường vũng vịnh ven bờ Việt Nam 2006-2008 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu ảnh hưởng của sự biến đổi môi trường sinh thái đối với thành phần loài, số lượng, cấu trúc quần xã và nguồn lợi cá các khu bảo tồn biển Cát Bà-Hạ Long (Quảng Ninh-Hải Phòng) và Vịnh Nha Trang (Khánh Hoà) 2006-2008 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu cơ sở khoa học phục hồi các rạn san hô bị suy thoái ở vùng biển ven bờ 2009-2010 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu quần xã động vật đáy ở các khu bảo tồn biển và đề xuất biện pháp bảo vệ 2006-2008 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Đặc trưng cấu trúc và địa động lực các hệ đứt gãy trên Biển Đông 2006-2008 Viện Vật lý địa cầu
Đa dạng sinh học và tài nguyên nguồn lợi các loài rong biển có giá trị kinh tế ở các đảo ven bờ 2006-2008 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Đánh giá cường độ chuyển hoá năng lượng và vật chất của quá trình sản xuất sơ cấp trong hệ sinh thái biển ven bờ Việt Nam 2006-2008 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Nghiên cứu các đặc trưng của trường sóng nội vùng biển Việt Nam 2006-2008 Viện Hải dương học
Nghiên cứu quy luật vận chuyển nước và vật chất dinh dưỡng trong vùng biển Ninh Thuận – Bình Thuận theo chu kỳ gió mùa Đông Bắc và Tây Nam 2006-2008 Viện Hải dương học
Nghiên cứu Tảo Hai roi (Dinophyta) có vỏ sống đáy trong vùng biển ven bờ miền Trung Việt Nam 2006-2008 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Đánh giá các đặc trưng cơ học của trầm tích hiện đại tầng mặt và ý nghĩa của chúng đối với quá trình phát triển xói lở, bồi tụ bờ biển cửa sông miền Trung (Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên). 2006-2008 Viện Địa lý
Áp dụng các thuật toán ngược của chương trình xử lý số liệu địa chấn SEISMIC UNIX nhằm nâng cao độ phân giải của phương pháp địa chấn phân giải cao 2006-2008 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Địa chấn động lực hiện đại và các điều kiện phát sinh sóng thần trong khu vực Biển Đông 2006-2008 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Địa tầng Holocen đáy biển ven bờ (0-200m nước) Bình Thuận-Vũng Tàu (phần Bắc thềm Mekong cổ) và sự tiến hoá của chúng trong mối tương tác lục địa – biển – khí quyển 2006-2008 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Kiến tạo đứt gãy biển Đông nam Việt Nam theo tài liệu Trọng lực và từ 2006-2008 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu cấu trúc sâu vỏ trái đất khu vực biển miền Trung theo phân tích dị thường từ và trọng lực làm cơ sở cho việc định hướng tham dò tài nguyên khoáng sản biển và dự báo thiên tai. 2006-2008 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Phân vùng mật độ đất đá móng trước Kainozoi và các khu vực có tiềm năng dầu khí thềm lục địa trên cơ sở xử lý – phân tích tài liệu trọng lực – từ và các tài liệu địa chất – địa vật lý. 2006-2008 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu tân kiến tạo địa động lực hiện đại và địa chấn kiến tạo khu vực Bắc Trung Bộ và vùng biển lân cận 2006-2008 Viện Địa chất
Nghiên cứu xác định nguyên nhân khác nhau về cơ chế hình thành và phát triển cấu trúc kiến tạo thời đoạn Pliocen - Đệ tứ ở đới ven biển Quảng Nam - Bình Định so với khu vực 2006-2008 Viện Địa chất
Đa dạng vi sinh vật hữu ích trong môi trường sinh thái biển ven đảo Cát Bà bằng phương pháp hiện đại 2006-2008 Viện Công nghệ sinh học
Nghiên cứu áp dụng phương pháp lượng giá kinh tế tài nguyên cho một số hệ sinh thái tiêu biển ven biển Việt Nam và đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững 2008-2009 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu sự tích tụ chất thải ô nhiễm hữu cơ dạng vết (PAHs, PCBs) trong môi trường nước, trầm tích, sinh vật vùng biển ven bờ, đề xuất giải pháp quản lý và ngăn ngừa nguy cơ tích tụ trong môi trường biển (3 vùng trọng điểm Bắc, Trung, Nam) 2008-2009 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Thử nghiệm đánh giá sức tải môi trường của sông Bạch Đằng và sử dụng trong bảo vệ môi trường, phát triển bền vững 2008-2009 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Đánh giá hiện trạng phân bố san hô vùng biển ven bờ tây vịnh Bắc Bộ trên cơ sở tư liệu ảnh vệ tinh và khảo sát ngầm 2006-2007 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Quan trắc và phân tích môi trường biển Miền Nam năm 2010 2010-2010 Viện Hải dương học
Nghiên cứu ứng dụng lớp phủ clay nanocomposit để bảo vệ chống ăn mòn cho các công trình biển và hải đảo 2006-2007 Viện Kỹ thuật nhiệt đới
Nghiên cứu ứng dụng lớp phủ polyme fluo chứa phụ gia nano kết hợp lớp phủ Al/Zn bảo vệ các công trình kim loại làm việc trong điều kiện biển vùng thủy triều và té sóng biển 2010-2011
Nghiên cứu qui trình công nghệ chế tạo thực phẩm chức năng từ Vẹm xanh Perna viridis 2008-2009 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Nghiên cứu sự biến đổi của quá trình địa mạo và xu thế phát triển địa hình bờ biển Đông Bắc bộ (từ Móng Cái đến Ninh Bình) do sự dâng lên hiện nay của mực nước biển Đông 2010-2011 Viện Địa lý
Đánh giá biến động diện tích rừng ngập mặn vùng ven bờ biển bằng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý 2007-2008 Viện Địa lý
Nghiên cứu đặc điểm của pha nghịch đảo kiến tạo trũng Sông Hồng - vịnh Bắc Bộ và vai trò của nó trong việc hình thành và phá hủy các cấu trúc có khả năng sinh và chứa dầu khí 2006-2007 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Mô phỏng số vận tải bùn cát và biến đổi đáy có trao đổi nhiệt-mặn 2006-2008 Viện Cơ học
Phân tích động lực học kết cấu có ứng xử phức tạp sử dụng mô hình phần tử hữu hạn cải biên 2006-2008 Viện Cơ học
Nghiên cứu đa dạng sinh-hóa học và hoạt tính sinh học các hoạt chất Lipit, oxylipin và axit béo của rạn San hô Việt Nam nhằm định hướng sử dụng trong Y, Dược, công nghệ thực phẩm 2006-2008 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Nghiên cứu cấu trúc fucoidan trong một số loài rong nâu Việt Nam 2006-2008 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Phân lập và tuyển chọn các chủng VSV có khả năng tổng hợp các chất kháng sinh từ một số vùng biển của Việt Nam 2006-2008 Viện Công nghệ sinh học
Sử dụng kỹ thuật SHPT nghiên cứu tính đa hình di truyền một số loài cá song có giá trị kinh tế cao được nuôi trồng tại các vùng biển VN cho định hướng chọn giống và lai tạo 2006-2008 Viện Công nghệ sinh học
Nghiên cứu thành phần protein, các đặc trưng enzyme tiêu hóa trong một số loài đại diện sao biển 2006-2008 Viện Công nghệ sinh học
Cá ngựa biển Việt Nam: đặc điểm sinh học, quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm 2006-2008 Viện Hải dương học
Sinh học-khai thác các đối tượng của nghề xa bờ ở vùng biển 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên (chủ yếu là cá Ngừ, cá Thu, cá Cờ 2006-2008 Viện Hải dương học
Nghiên cứu quần xã động vật đáy không xương sống: tuyến trùng (Nematoda), giáp xác chân chèo (Harpacticoda) và vai trò chỉ thị của chúng ở hệ sinh thái rừng ngập mặn và cửa sông Việt Nam (Giai đoạn 1:các tỉnh miền Trung và Nam Bộ) 2006-2008 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất phương hướng phục hồi và phát triển nguồn lợi chi rong Mứt (Porphyla) ở vùng ven biển miền Bắc Việt Nam 2006-2008 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu nguồn lợi tài nguyên phi sinh vật vùng đặc quyền kinh tế biển Việt Nam 2006-2008 Viện Hải dương học
Sử dụng công nghệ viễn thám màu-hải dương để nghiên cứu cấu trúc và biến động của các trường thủy văn-động lực khu vực Biển Đông 2006-2008 Viện Hải dương học
Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên hệ thống thủy vực ven bờ biển Việt Nam 2006-2008 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Xây dựng các chỉ thị và chỉ số phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên biển vùng bờ biển Hải Phòng-Quảng Ninh 2006-2008 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Các vấn đề địa chất môi trường đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam và giải pháp ứng xử 2006-2008 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Đặc điểm đứt gẫy hoạt động và tiềm năng phát sinh động đất gây sóng thần liên quan vùng Biển Đông và ảnh hưởng đến bờ biển Việt Nam 2006-2008 Viện Vật lý địa cầu
Liên hệ đối sánh địa tầng các thành tạo Kainozoi ở đồng bằng ven biển Trung Bộ Việt Nam 2006-2008 Viện Địa chất
Nghiên cứu quy luật, cơ chế biến đổi quá trình trao đổi nhiệt mặt biển vùng thềm lục địa Việt Nam và tác động của chúng lên hoạt động KT-XH và môi trường 2006-2008 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Đánh giá khả năng xảy ra sóng thần, tính rủi ro thiệt hại do ngập nước gây ra bởi các loại sóng dài (nước dâng, sóng thần) cho vùng ven biển Việt Nam 2006-2008 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu đối sánh các pha kiến tạo cơ bản trong các bồn trầm tích Kainozoi Biển Đông và mối quan hệ của chúng với hoạt động kiến tạo khu vực 2006-2008 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu tầng trầm tích thềm lục địa Việt Nam bằng phương pháp trường thế hiện đại (áp dụng phần mềm GS-SYS 4.2, COSCAD2D, 3D, EMIGMA 7.8…) để xác định ranh giới ngoài thềm lục địa ngoài vùng biển Việt Nam theo tiêu chí do LHQ quy định 2006-2008 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu quá trình quá trình hình thành và phát triển hệ động vật Trùng lỗ (Foraminifera) Kainozoi ở thềm lục địa và cổ địa lý của chúng phục vụ công tác điều tra nghiên cứu địa chất và khoáng sản biển 2006-2008 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Ứng dụng công nghệ viễn thám xác định nhanh biến động đường bờ biển, các đảo vùng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa 2006-2008 Viện Địa lý
Điều tra cơ bản và đánh giá tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái, địa chất vùng biển và các đảo Việt Nam 2007-2010 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Quy trình công nghệ đánh giá độ nguy hiểm và cảnh báo nguy cơ sóng thần vùng ven biển Việt Nam 2007-2008 Viện Vật lý địa cầu
Nghiên cứu điều chế oligosacarit funcan sulphat hóa sử dụng enzim từ một số loài sinh vật biển Việt Nam 2007-2008 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về nguồn lợi và môi trường biển Khánh Hòa-Ninh Thuận phục vụ khai thác và bảo vệ môi trường 2007-2008 Viện Hải dương học
Xây dựng cơ sở dữ liệu về độc tính trong một số loài cá nóc có sản lượng cao tại VN nhằm đề xuất quy trình xử lý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 2007-2008 Viện Hải dương học
Xây dựng mô hình cung cấp năng lượng và bảo vệ môi trường bền vững cho vùng sâu, vùng xa - Viện Khoa học năng lượng
Xây dựng quy trình xử lý nước bằng hệ thống hoàn lưu, khép kín để sản xuất hải sản sạch bệnh đạt chất lượng cao, phục vụ phát triển nuôi trồng hải sản ven biển VN 2007-2008 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu sản xuất các chất hoạt hóa bề mặt sinh học từ vi sinh vật biển dùng trong ngành công nghiệp dầu khí và xử lý môi trường 2007-2008 Viện Công nghệ sinh học
Khảo sát, xác định một số peptide có hoạt tính sinh dược quý từ sinh vật biển đặc hữu (ốc cối, hải miên) bằng các kỹ thuật proteomics 2008-2009 Viện Công nghệ sinh học
Nghiên cứu phát triển công nghệ và thiết bị cất nước sạch từ nước biển bằng năng lượng mặt trời có tái sinh cho các vùng ven biển, hải đảo 2007-2008 Viện Địa lý
Nghiên cứu hóa học và hoạt chất sinh học lipit, oxilipin rạn san hô ven biển Việt Nam 2007-2008 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Nghiên cứu các đặc trưng địa chất và địa vật lý của hệ thống sông và thung lũng cổ dải ven biển Việt Nam 2007-2008 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Đa dạng sinh học, cấu trúc và đặc điểm của quần xã sinh vật đáy ở vùng ven bờ miền Trung Việt Nam 2006-2008 Viện Hải dương học
Nghiên cứu cơ chế địa động lực quá trình hình thành và phát triển các bể rìa lục địa trong dải kiến trúc Tây Thái Bình (trọng tâm là các bể trong thềm lục địa Nga và Biển Đông (HTQT với Nga) 2008-2009 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Góp phần nâng cao khả năng dự báo các quá trình bồi lấp, xói lở vùng cửa sông ven biển Việt Nam 2008-2010 Viện Địa lý
Triển khai chế tạo và thử nghiệm diện rộng vật liệu hút dầu và thiết bị tách dầu-nước - Viện Địa lý
Nghiên cứu hiện tượng nước trồi và các quá trình có liên quan khu vực thềm lục địa Việt Nam 2003-2005 Viện Hải dương học
Nghiên cứu xây dựng quy trình chiết tách và sàng lọc các chất phlorotannin có hoạt tính sinh học từ rong Nâu tại vùng biển Nam trung bộ 2010-2012 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Nghiên cứu mối quan hệ giữa hàm lượng các nguyên tố vi lượng và các yếu tố tự nhiên trong vòng sinh trưởng của san hô Porites ở Côn Đảo 2009-2010 Viện Địa lý
Nghiên cứu, đánh giá thay đổi bờ biển châu thổ sông Cửu Long khoảng 100 năm đến nay do tác động của biến đổi khí hậu và hoạt động của con người 2010-2010 Viện Địa lý tài nguyên Tp. HCM
Sinh tổng hợp axit béo ở chi vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium phân lập từ vùng biển Việt Nam được sử dụng cho sản xuất tảo đơn bào 2009-2010 Viện Công nghệ sinh học
Nghiên cứu cơ sở khoa học phát triển nguồn lợi Thân mềm (MOLLUSCA) ven bờ tây vịnh Bắc Bộ 2009-2010 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Mô phỏng số sự vận tải bùn cát vùng cửa sông và ven biển dưới tác động của dòng chảy và sóng 2009-2010 Viện Cơ học
Mô phỏng dài hạn sự biến đổi đường bờ và phát triển lạch triều 2010-2012 Viện Cơ học
Nghiên cứu thủy động lực học trong dòng chảy nước nông 2010-2012 Viện Cơ học
Giám sát và phòng ngừa sự gia tăng ô nhiễm môi trường do hoạt động chuyển tải dầu, sửa chữa tàu thủy và xây dựng cảng trung chuyển quốc tế tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa 2009-2009 Viện Hải dương học
Đánh giá độ rủi ro vùng bờ tỉnh Thừa Thiên-Huế do nước biển dâng. Xây dựng hệ thống trợ giúp ứng cứu 2009-2010 Viện Cơ học
Nghiên cứu xu thế dâng cao mực nước biển, đánh giá mức độ tổn thương vùng ven biển vùng ven biển tỉnh Trà Vinh, đề xuất các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ thiên tai 2010-2011 Viện Địa chất
Nghiên cứu một số yếu tố sinh hóa tác động lên quá trình mất màu (trắng hóa) của rạn san hô Việt Nam 2009-2010 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học của các chất chuyển hóa thứ cấp thu được từ ngành da gai được thu thập ở biển Việt Nam và tiềm năng ứng dụng của chúng 2009-2011 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Nghiên cứu các quá trình động lực ven bờ khu vực biển nam LB Nga và khu vực châu thổ sông Hồng trên cơ sở các công nghệ đo đạc mới về vận chuyển bùn cát với mục tiêu dự báo xói lở bờ biển 2010-2011 Viện Cơ học
Khảo sát thực địa trên đảo Đá Tây và vùng xung quang đảo 2001-2001
Dự án xây dựng bản đồ độ sâu vùng vịnh Bắc Bộ và Hoàng Sa 2001-2001
Đề án khảo sát định kỳ Biển Đông 2001-2001 Viện Hải dương học
Nghiên cứu tài nguyên sinh vật biển 2001-2001
Ứng dụng viễn thám cho quản lý bền vững vùng ven biển Hải Phòng-Quảng Ninh 2001-2001
Xây dựng mô hình lan truyền dầu và TSS mùa mưa, tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường khu vực cửa sông Cấm-Bạch Đằng 2007-2007 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Dự án hợp tác quốc tế điều tra khảo sát tài nguyên môi trường Biển Đông giữa Việt Nam và các nước (Philippin, JOMSRE-4) 2007-2007
Đánh giá được các yếu tố môi trường phục vụ giải đoán ảnh, xây dựng các điểm chìa khóa cho giải đoán ảnh và xử lý ảnh viễn thám Landsat, SPOT, ASTRE, máy bay ở hai khu vực Nha Trang và Phú Quốc 2006-2007 Viện Hải dương học
Đánh giá khả năng tích tụ và phân tán các chất ô nhiễm vùng cửa sông ven biển Việt Nam 2005-2006 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu đánh giá một số nguồn hoạt chất từ sinh vật biển nhằm định hướng khai thác và tạo những sản phẩm có giá trị cao 2000-2000 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Ứng dụng viễn thám để đánh giá tác động của khai hoang lấn biển đến tiến hoá giải ven biển châu thổ sông Hồng 2000-2000 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu trường sóng âm vùng biển Việt Nam 2000-2000 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Bổ sung, hoàn thiện để xuất bản các bản đồ địa chất địa vật lý vùng biển Việt Nam và kế cận. 1998-2000
Tập số liệu đo đạc và quan trắc các yếu tố khí tượng, thuỷ văn và động lực tại các trạm liên tục nhiều ngày đêm ngoài khơi vùng biển thềm lục địa tỉnh Bình Định và Bình Thuận, trong đợt "Khảo sát định kỳ Biển Đông tháng 6/2001" bằng tàu "Thuận Thắng 506" 2001-2001 Viện Hải dương học
Tập số liệu gốc Động vật phù du, dự án "Khảo sát định kỳ Biển Đông" chuyến khảo sát tháng 6/2001 2001-2001 Viện Hải dương học
Nghiên cứu phục hồi một số quần xã cỏ biển và san hô ở vùng ven biển phía bắc Việt Nam (2000-2001) 2000-2001 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Điều tra vi sinh vật trong các vũng vịnh biển miền Trung nhằm đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường phục vụ nuôi trồng hải sản và du lịch biển 2002-2003 Viện Công nghệ sinh học
Cơ sở khoa học ứng dụng bê tông tro bay trong các công trình ven biển 2002-2003 Viện Cơ học
An toàn và tuổi thọ của các công trình biển cố định - cơ sở khoa học và công nghệ đánh giá 2003-2004 Viện Cơ học
Nghiên cứu đánh giá tiềm năng sử dụng năng lượng biển ở Việt Nam 2002-2003
Nghiên cứu sinh vật nguy hiểm có thể gây chết người ở biển Việt Nam 2002-2003
Thiết lập, sử dụng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý và kết hợp ứng dụng viễn thám phục vụ qui hoạch môi trường bền vững các tỉnh ven biển Hải Phòng - Quảng Ninh 2002-2003
Phát triển công nghệ và thiết bị xử lý nước lợ phục vụ nước sinh hoạt cho các khu dân cư ven biển ở Việt Nam 2003-2003 Viện Khoa học vật liệu
Nghiên cứu công nghệ tinh đông lạnh phục vụ sinh sản nhân tạo cá Song 2003-2004 Viện Công nghệ sinh học
Nghiên cứu tách chiết sử dụng các hợp chất có HTSH từ nguồn động vật lớp da gai ở vùng biển Việt Nam 2003-2004 Viện Công nghệ sinh học
Chế tạo vật liệu hút dầu phục vụ sự cố tràn dầu 2002-2003 Viện Địa lý
Điều tra đánh giá hiện trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường khu vực cửa sông Cấm-Bạch Đằng và đề xuất các giải pháp bảo vệ 2006-2007 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu sản xuất và sử dụng nấm men biển Rhaffia rhodozyma chứa astaxanthin làm thức ăn bổ sung cho nuôi trồng thủy sản 2006-2007 Viện Công nghệ sinh học
Nghiên cứu xâm nhập mặn ở sông Vu Gia (Đà Nẵng), đề xuất các giải pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại. 2003-2004 Viện Địa lý
Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm thực phẩm-thuốc từ rắn biển và hải sâm phục vụ tăng lực cho vận động viên và lực lượng vũ trang - Viện Công nghệ sinh học
Nghiên cứu chế tạo hệ thiết bị tự động đo và xử lý số liệu của hệ phổ siêu cao tần nhằm nâng cao tính năng ứng dụng trong điều tra thiên nhiên và môi trường 2003-2003 Viện Công nghệ vũ trụ
Nghiên cứu chế tạo hệ thiết bị và xây dựng phương pháp quan trắc liên tục các kim loại nặng trong nước biển và nước ngập mặn 2005-2005
Điều tra hiện trạng môi trường nước khu vực cản cửa sông ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng, kiến nghị giải pháp khoa học kỹ thuật khắc phục hiện trạng ô nhiễm này nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường 2000-2000
Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ lọc sinh học ương nuôi cá biển 2004-2004
Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ phát triển nguồn lợi Hàu Crassostrea phục vụ cho việc bảo vệ đa dạng sinh học, môi trường và tạo nguồn hàng xuất khẩu ổn định 2005-2005 Viện Hải dương học
Ứng dụng công nghệ tổng hợp để xử lý các nguồn nước chất lượng kém (nhiễm phèn, nhiễm hữu cơ), cấp nước sinh hoạt cho các cộng đồng ven biển Quảng Bình 2005-2005
Nghiên cứu bảo vệ chống ăn mòn cho cửa van các công trình thủy lợi ven biển bằng phương pháp bảo vệ kết hợp 2005-2006 Viện Kỹ thuật nhiệt đới
Xây dựng qui trình thử nghiệm và phương pháp đánh giá ăn mòn các vật liệu kim loại, bê tông cốt thép và hiệu quả bảo vệ của một số sơn phủ trong môi trường biển Việt Nam 2000-2000 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Nghiên cứu ảnh hưởng tác động của môi trường biển đến khả năng chịu lực của kết cấu 2001-2001
Nghiên cứu xây dựng các giải pháp công nghệ làm giảm dao động cho các công trình DKI Quốc phòng 2005-2005 Viện Cơ học
Nghiên cứu ảnh hưởng tác động của môi trường biển đến khả năng chịu lực của vật liệu và kết cấu bê tông cốt thép 2004-2004 Viện Cơ học
Xây dựng modun phần mềm nghiên cứu kiến tạo mỏ đặc trưng địa chất thềm lục địa Việt Nam 2003-2003
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của loài bào ngư Vành tai Haliotis asinina Linne 2008-2008
Nghiên cứu cơ sở khoa học lập quy hoạch tổng thể cung cấp năng lượng bền vững phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng cho huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh 2009-2009 Viện Khoa học năng lượng
Nghiên cứu quy trình tạo chế phẩm Catosal từ rong nâu làm thực phẩm chức năng có tác dụng đào thải kim loại nặng 2009-2009 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Điều tra, nghiên cứu các điều kiện vật lý thủy văn và động lực vùng biển cửa Bé-vịnh Nha Trang 2000-2000 Viện Hải dương học
Tập số liệu gốc (Trạm Văn Phong & Tuy Hòa). Chương trình tính toán và quản lý cơ sở dữ liệu Thực vật Phù du (AlgaeSys Programme, BioConsult AS, Aarhus, DK) 2000-2000 Viện Hải dương học
Thử nghiệm sử dụng tư liệu ảnh MODIS xác định một số tham số môi trường biển 2004-2004
Xây dựng cơ sở dữ liệu điều kiện tự nhiên vùng Bờ Tây vịnh Bắc Bộ 2001-2001 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Nghiên cứu các tai biến địa chất liên quan với quá trình địa động lực khu vực biển ven bờ Tây vịnh Bắc Bộ 2002-2003
Đánh giá tác động môi trường dải ven biển Hải Phòng-Kim Sơn (Ninh Bình) chương trình quản lý nhà nước về bảo vệ MT) 2003-2005 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu lớp phủ hợp kim kẽm - nhôm chế tạo bằng phương pháp phun hồ quang điện để bảo vệ thép khi làm việc trong môi trường biển 2006-2008 Viện Kỹ thuật nhiệt đới
Sử dụng kỹ thuật SHPT nghiên cứu tính đa hình di truyền một số loài cá song có giá trị kinh tế cao được nuôi trồng tại các vùng biển Việt Nam cho định hướng chọn giống và lai tạo 2006-2008 Viện Công nghệ sinh học
Đánh giá sinh học và tài nguyên nguồn lợi các loài rong biển có giá trị kinh tế ở các đảo ven bờ 2006-2008 Viện Hải dương học
Nghiên cứu quá trình động lực học, dự báo sự vận chuyển, bồi lắng bùn cát Lạch Huyện, Nam Đồ Sơn (Hải Phòng) trước và sau khi xây dựng cảng nước sâu 2007-2010 Viện Địa lý
Nghiên cứu bảo vệ chống ăn mòn cho cửa van các công trình thủy lợi vận hành trong vùng nước chua mặn 2007-2009 Viện Kỹ thuật nhiệt đới
Nghiên cứu toàn diện các hợp chất từ rong Nâu Việt Nam, nghiên cứu cấu trúc hoạt tính sinh học của các polysacarit và các chuyển hóa của chúng bằng enzyme 2007-2009 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Hoàn thiện công nghệ tiên tiến chế biến rong nâu để đưa vào ứng dụng trong lĩnh vực dược phẩm và xử lý ô nhiễm môi trường 2009-2011 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thăm dò và khai thác các hợp chất có giá trị dược dùng từ các loài sinh vật biển thuộc nhóm san hô mềm tại Việt Nam 2009-2011 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Nghiên cứu các yếu tố sinh hóa đề kháng lên quá trình mất màu (trắng hóa) rạn san hô Việt Nam 2009-2011 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Nghiên cứu cấu trúc và mối quan hệ cấu trúc - hoạt tính của một vài ionic polysaccharide có nguồn gốc từ tảo biển 2010-2012 Viện Địa lý
Đa dạng sinh học Giun sán sống tự do và ký sinh ở hệ sinh thái biển ven bờ 2009-2011 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Điều tra thành phần loài giun sán ký sinh ở một số loài cá ở vùng biển ven bờ Đông Bắc Việt Nam 2009-2010 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Nghiên cứu phát triển các phần mềm xử lý và phân tích dữ liệu vệ tinh, đặc biệt dữ liệu vệ tinh nhỏ của Việt Nam, 2011-2011 Viện Công nghệ vũ trụ
Trạm quan trắc môi trường biển Đồ Sơn 2011-2011 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Trạm quan trắc môi trường biển miền Trung 2011-2011 Viện Cơ học
Trạm quan trắc môi trường biển phía Nam 2011-2011 Viện Hải dương học
Vệ tinh nhỏ Việt Nam giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai 2010-2014 Viện Công nghệ vũ trụ
Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất mới có hoạt tính chống ung thư mô phỏng theo các hợp chất phân lập từ sinh vật biển 2012-2014 Viện Địa lý
Nghiên cứu qui trình phân lập nguồn hoạt chất Prostaglandin và axit Arachidonic từ nguyên liệu Rong câu để thu nhận các chất có hoạt tính sinh học cao sử dụng trong y dược 2012-2014 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Nghiên cứu đa dạng sinh học và các chất có hoạt tính sinh học của Hải Miên (Porifera) tại Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị 2012-2013 Viện Hóa sinh biển
Nghiên cứu cấu trúc sâu và đặc trưng địa vật lý khu vực tích tụ hydrocacbon dải ven biển delta Sông Hồng (Vùng trũng Hà Nội) 2012-2013 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu trường địa hóa khí hydrocarbon và địa động lực khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam: Luận giải nguồn gốc hydrocarbon và kiến tạo. 2013-2014 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Ứng dụng ảnh vệ tinh trong đánh giá một số đặc điểm điều kiện tự nhiên và môi trường trên một số đảo lớn và vùng biển xung quanh thuộc quần đảo Trường Sa phục vụ phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng- an ninh. - Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu ứng dựng phương pháp địa vật lý điện trong thăm dò nước ngầm và thực trạng xâm nhập mặn vùng dyên hải và hải đảo. Ứng dụng cho vùng Hải Phòng Cát bà - Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu ảnh hưởng ô nhiễm môi trường do các hoạt động nuôi trông thủy sản lên đa dạng sinh học vùng đất ngập nước ven bờ Vinh Bắc Bộ -
Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng nước biển dâng do biến đổi khí hậu toàn cầu đối với sự biến động của vùng quần đảo Trường Sa 2009-2011 Viện Địa chất
Nghiên cứu ảnh hưởng nhân sinh và thủy động lực tới các quần xã thực vật phù du và vi khuẩn nổi ở vùng cửa sông Bạch Đằng 2008-2010 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Điều Tra đánh giá sự biến động môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội dải ven biển Việt Nam 1998-1999 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Đánh giá tiềm năng tai biến địa chất vùng thềm lục địa phía Tây Vịnh Bắc Bộ trên cơ sở nghiên cứu cấu trúc địa chất và hoạt động tân kiến tạo. 2002-2003 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc móng trước Kainozoi và mối liên quan đến triển vọng dầu khí thềm lục địa Việt Nam trên cơ sở xử lý tổng hợp tài liệu trọng lực- từ và các tài liệu địa vật lý địa chất kiến tạo có trong khu vực 2000-2001 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp địa vật lý hiện đại để khảo sát cấu trúc Biển Đông 2000-2001
Nghiên cứu sinh học và kỹ thuật nuôi trồng một số Tảo biển ở vùng quần đảo Trường Sa 1999-2000 Viện Công nghệ sinh học
Tính ổn định của các san hô chứa tảo cộng sinh zooxanthellae của Việt Nam trước các thay đổi về nhiệt độ: vai trò của lipit vật chủ và sinh vật cộng sinh. 2012-2013 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Kết quả quan trắc và phân tích môi trường biển miền nam năm 2010 2010-2010 Viện Hải dương học
Nghiên cứu quy trình chế tạo chế phẩm Catosal từ rong nâu làm thực phẩm chức năng có tác dụng đào thải kim loại nặng 2009-2009 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Trạm quan trắc môi trường biển phía Nam 2010-2010 Viện Hải dương học
Ứng dụng tổ hợp các phương pháp địa chất và địa vật lý biển dự báo các đới phá huỷ xung yếu gây nên xói lở đảo và sạt lở bờ kè khu vực Trường Sa 2011-2012 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Nghiên cứu rong biển Việt Nam và xây dựng tổ hợp công nghệ thu nhận các polysacarit (Carrageenan, fucoidan và algirat canxi) 2008-2010 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Nghiên cứu công nghệ sản xuất Agar chất lượng cao từ một số loài rong câu nguyên liệu chính của Việt Nam - Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Nghiên cứu thử nghiệm trồng rong sụn Kappaphycus slvaresii (doty) doty ở các tỉnh trọng điểm phía bắc 2005-2006 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Polysaccharides từ rong nâu Việt Nam: Cấu trúc và hoạt tính sinh học 2012-2013 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Ứng dụng và triển khai mô hình trồng các loài rong có chứa carageenan có nguồn gốc từ philippnes tại vùng biển Ninh Thuận 2008-2009 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Nghiên cứu ứng dụng tạo một số chế phẩm từ hoạt chất chiết xuất từ rong biển đề phong bệnh đốm trắng (White spot syndrome vius) ở tôm sú. 2008-2009 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Qui trình công nghệ đánh giá độ nguy hiểm sóng thần và cảnh báo nguy cơ sóng thần trên vùng ven biển Việt Nam (Phù hợp yêu cầu của hệ thống cảnh báo khu vực) 2007-2008 Viện Vật lý địa cầu
Đánh giá các tác động trường sóng trong gió mùa đến dải Ven Biển Nam Trung Bộ từ Phú Yên đến Bình Thuận và để xuất các giải pháp giảm nhẹ thiệt hại phục vụ phát triển bền vững. 2007-2009 Viện Hải dương học
Đánh giá hiện trạng phân bố san hô vùng biển ven bờ trên cơ sở tư liệu ảnh vệ tinh và khảo sát ngầm 2006-2007 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Luận chứng khoa học cho việc xây dựng trạm quan trắc quốc gia các điều kiện tự nhiên và môi trường tại vùng quần đảo Trường Sa 2006-2008 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Báo cáo điều tra đánh giá hiện trạng và luận cứ làm cơ sở cho xây dựng hoạch định phát triển trồng rong sụn Kappaphycus alvaezll (doty) doty các tỉnh ven biển phía bắc 2006-2007 Viện Khoa học vật liệu
Nghiên cứu đánh giá nguồn năng lượng tái tạo và các giải pháp khai thác hợp lý chúng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ một số đảo của Việt Nam 2004-2006 Viện Địa lý
Nghiên cứu công nghệ sản xuất Fucoidan qui mô pilot từ một số loài rong nâu Việt Nam 2005-2006 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường do các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản lên đa dạng sinh học vùng đất ngập nước ven bờ vịnh bắc bộ 2004-2005 Viện Công nghệ sinh học
Nghiên cứu chọn lọc các dòng (Strain) rong sụn có chất lượng tốt 2005-2006 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Trắc nghiệm trồng rong sụn năng suất cao của một số mô hình và thuỷ vực đặc trưng ven biển Phía Nam 2005-2006 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Đặc trưng địa chất - địa vật lý thung lũng cổ dải ven biển Việt Nam 2007-2008 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Đánh giá tai biến địa chất và đề xuất các giải pháp phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại ở khu vực Thừa Thiên Huế 2008-2008 Viện Địa chất
Nghiên cứu động lực thủy văn, xâm nhập mặn và vận chuyển trầm tích của hệ thống sông Cửu Long và động lực ven bờ, bao gồm cả bán đảo Cà Mau 2013-2014 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Chạy Rapd-PCR, đọc và so sánh trình tự nucleotits của đoạn gen Its1-5,8S-Its2 từ mẫu của các dòng thuộc loài rong Kappaphycus và Eucheuma có ở vùng trồng ven biển phía nam 2005-2006 Viện Công nghệ sinh học
Các hợp chất trọng lượng phân tử thấp từ hải miên và da gai Việt Nam: Nguồn gốc, cấu trúc hóa học, hoạt tính sinh học và cơ chế tác dụng 2012-2013 Viện Hóa sinh biển
Nghiên cứu đa dạng sinh học và ứng dụng chỉ thị phân tử để định loài trong nhóm san hô mềm quan trọng tại biển Khánh Hòa, Việt Nam 2012-2013 Viện Hóa sinh biển
nghiên cứu quy trình phân lập các hoạt chất có tác dụng diệt tế bào ung thư, kháng viêm và kháng khuẩn từ một số loài thuộc các lớp Sao biển (Asteroidea), hải sâm (Holothuroidea), Cầu gai (Echinoidea) thuộc ngành da gai (Echinodermata) ở biển Việt Nam 2011-2014 Viện Hóa sinh biển
Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất mới có hoạt tính chống ung thư mô phỏng theo các hợp chất phân lập từ sinh vật biển 2011-2014 Viện Địa lý
Nghiên cứu quy trình phân lập nguồn hoạt chất Prostaglandin và axit Arachidonic từ nguyên liệu rong câu để thu nhận các chất có hoạt tính sinh học cao sử dụng trong y dược 2011-2014 Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên
Trạm quan trắc các thông số vật lý hải dương tại Đồ Sơn 2013-2013 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Hệ thống trạm thử nghiệm độ bền vật liệu trong môi trường biển 2013-2013 Viện Cơ học
Trạm quan trặc môi trường biển miền Nam 2013-2013 Viện Hải dương học
Cơ sở khoa học thiết lập các khu bảo tồn biển vùng quần đảo Trường Sa 2006-2008 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Xây dựng cơ sở khoa học cho việc khai thác sử dụng bền vững và đề xuất các giải pháp bảo vệ tài nguyên, môi trường cho vịnh Qui Nhơn, Đầm Thị Nại (Bình Định) - Viện Hải dương học
Nghiên cứu bản chất, thành phần độc tố cá Nóc và đặc tính sinh hoá học liên quan đến quá trình xủ lý và chế biến 2004-2005 Viện Hải dương học
Điều tra, đánh giá thực trạng hệ sinh thái rạn san hô vùng ven biển tỉnh Phú Yên và đưa ra giải pháp bảo tồn dựa vào cộng đồng 2009-2009 Viện Hải dương học
Nghiên cứu bản chất, quy luật luân chuyển và tác động của dòng phù sa hệ thống sông Hồng đối với môi trường biển ven bờ phía tây Vịnh Bắc Bộ 2000-2001
Bổ sung tư liệu điều tra cơ bản các đảo ven bờ, đánh giá tiềm năng điều kiện tự nhiên, tài nguyên thên nhiên phục vụ quy hoạch phát triển KT-XH, di dân. Soạn thảo chuyên khảo hệ thống đảo ven bờ VN 2000-2001
Cơ sở sinh thái và sinh học nhằm phục vụ cho việc sinh sản nhân tạo cá Khoang cổ (Amphiprion sp.) ở vùng biển Khánh Hòa 2000-2001 Viện Hải dương học
Cơ sở khoa học của các công nghệ khai thác vận chuyển dầu khí bằng phương pháp GASLIFT 2001-2002 Viện Cơ học
Nghiên cứu đánh giá tích lũy một số kim loại nặng trong sinh vật nhằm xác định sinh vật làm giám sát cho hệ thống quan trắc môi trường biển ven bờ phía Bắc Việt Nam 2012-2013 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Ứng dụng lưới và đám mây điện toán để tính sẵn các kịch bản lan truyền sóng thần có thể xảy ra tại khu vực Biển Đông nhằm phục vụ công tác cảnh báo 2012-2013
Cơ sở khoa học của công nghệ kiểm soát các trạng thái làm việc của công trình biển 2001-2002 Viện Cơ học
Cơ sở khoa học cho việc xây dựng và khai thác công trình biển di động trên vùng biển Việt Nam 2001-2005 Viện Cơ học
Ứng dụng viễn thám để đánh giá tác động của khai hoang lấn biển đến tiến hoá giải ven biển châu thổ sông Hồng 2000-2000 Viện Tài nguyên và môi trường biển
Tiến hóa đới ven biển, dao động mực nước biển và quá trình tích tụ vật liệu lục nguyên (phù sa) trong Holocen ở thềm lục địa vùng biển giữa châu thổ Mekong và Nha Trang, Đông Nam Việt Nam 2006-2008 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Đánh giá hiện trạng và nghiên cứu giải pháp bảo vệ nguồn lợi rong mơ (Sargassum) Khánh Hòa 2009-2009 Viện Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Nha Trang
Xây dựng luận cứ khoa học cho việc qui hoạch khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường phục vụ phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ các đảo thuộc quần đảo Trường Sa 2001-2003 Viện Địa lý
Đánh giá dự báo ảnh hưởng các hoạt động KTXH đến điều kiện sinh thái, môi trường đầm Cù Mông và vịnh Xuân Dài, đề xuất các phương án quản lý và sử dụng 2000-2001 Viện Hải dương học
Điều tra bổ sung và đánh giá hiện trạng một số loại động vật chưa được hiểu biết đầy đủ 2000-2001 Viện Hải dương học
Tương quan giữa các Trường địa vật lý và các bể trầm tích Kainozoi ở thềm lục địa Việt Nam 2000-2001 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Đánh giá mức độ rủi ro vùng bờ tình Thừa Thiên - Huế do nước biển dâng và xây dựng phần mềm trợ giúp ra quyết định 2011-2011
Hợp đồng số 08/HĐ-BQLRGN thuộc Đề án CSL07: “Xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam” ký ngày 06/5/2008 giữa Ủy ban biên giới quốc gia với Viện Địa chất và Địa vật lý biển. 2008-2009 Viện Địa chất và địa vật lý biển
Địa tầng, cổ địa lý bồn trũng Kainozoi Hà Nội 2001-2002 Viện Địa chất